piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Rating Polski, Szczepienia na Węgrzech… – przegląd 12 kwiecień

zastrzyk

Długoterminowy rating dla Polski w obcej walucie sporządzany przez agencję Standard & Poor’s Global Ratings został utrzymany, co oznacza, że wskaźniki wciąż są korzystne. Tymczasem na Węgrzech dopuszczono czasowe odbieranie dzieci rodzicom sprzeciwiającym się obowiązkowym szczepieniom, a Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmy transportujące ropę z Wenezueli na Kubę.

Nowelizacja Prawa pocztowego

Znowelizowana przez Sejm nowela Prawa pocztowego zlikwidowała lukę prawną. Chodzi tu o zawarte w przepisach odesłania do już nieobowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego z 1964 roku w sprawie niedoręczonych przesyłek. Nowe przepisy zamiast tego odsyłają do ustawy o rzeczach znalezionych wprowadzonej w roku 2015 i regulującej zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie sposób ustalić lub których nie można do niego dostarczyć.

Dzięki nowelizacji ustawy poprawić ma się spójność i przejrzystość systemu prawnego. Jej skutkiem ma być poprawa obrotu gospodarczego. Podmioty, które świadczą usługi pocztowe w szczególnych okolicznościach, będą miały obowiązek dostarczania niedoręczonych przesyłek staroście.

Rating Polski bez zmian

Agencja Standard & Poor’s Global Ratings utrzymała długoterminowy rating Polski w obcej walucie na poziomie „A-”. Na utrzymanie tej pozytywnej oceny wpływ ma polityka fiskalna Polski, zdywersyfikowana gospodarka, członkostwo w Unii Europejskiej, wykształcona siła robocza, możliwe do obsłużenia poziomy długu publicznego i prywatnego, głęboki krajowy rynek kapitałowy oraz dobre wskaźniki pozycji zewnętrznej gospodarki.

zobacz także:  Jak długo trzymać rachunki za gaz, prąd i telefon itp

Szczepienia na Węgrzech

Na Węgrzech w razie odmowy poddawania dziecka obowiązkowemu szczepieniu, będzie można ograniczyć prawa rodziców dotyczące wychowania, a w przypadku odmowy przez rodziców współpracy z władzami nawet odebrać dziecko rodzinie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie tylko na rodzicach, ale i na państwie spoczywa obowiązek zapewnienia dziecku ochrony i opieki, dlatego są podstawy, aby odbierać dzieci rodzicom nie zgadzającym się na obowiązkowe szczepienia bez uzasadnionego powodu. Przy czym podkreślono, że nie chodzi tu w żadnym razie o odbieranie dziecka na stałe rodzinie – jego odseparowanie może być jedynie czasowe.

Wyrok ten został wydany w związku ze skargą na wcześniejsze orzeczenia sądów, które nakazywały czasowe odebranie dziecka rodzicom sprzeciwiającym się szczepieniu. W pobliżu Węgier pojawiła się ostatnio epidemia odry, za którą odpowiedzialnością niektórzy obarczają właśnie antyszczepionkowe nastroje i postawy.

Sankcje na ropę

Amerykański Departament Skarbu objął sankcjami cztery firmy i dziewięć należących do nich statków transportujących na Kubę ropę pochodzącą z Wenezueli. Siedziba trzech z nich znajduje się w Liberii, czwarta mieści się we Włoszech i to ta posiada najwięcej, bo aż sześć spośród wspomnianych statków.

zobacz także:  Na czym polega amortyzacja samochodu?

Firmy te transportowały ropę z Wenezueli na Kubę w okresie od stycznia do marca bieżącego roku. Steven Mnuchin, szef Departamentu Skarbu, oświadczył, że ropa ta stanowi własność narodu wenezuelskiego i nie powinna służyć jako karta przetargowa do wspierania i przedłużania dyktatury. Stąd działanie USA przeciw firmom czerpiącym zyski z tej sytuacji.

1 komentarz

  1. wonderland pisze:

    Ciekawe kiedy u nas szczepienia będą obowiązkowe w takiej formie co na Węgrzech. I co się wtedy stanie z ruchem antyszczepionkowców… 😉 którzy sami w większości byli zaszczepieni, żyją i mają się dobrze 🙂

Dodaj Twój komentarz