piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Program Współdziałania, Kruk przejmuje rumuńskie aktywa GetBacku

polskie banknoty

Sejm przyjął ustawę przewidującą realizację Programu Współdziałania z największymi i najbardziej wiarygodnymi firmami.

Program Współdziałania

Sejm bez poprawek uchwalił ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i zawierania uprzednich porozumień cenowych. Przewiduje ona między innymi realizację Programu Współdziałania fiskusa z niektórymi firmami, a konkretnie z tymi, które są największe i najbardziej wiarygodne.

W uzasadnieniu do ustawy resort finansów wyjaśnił, że podwójne opodatkowanie jest przyczyną pogorszenia warunków biznesowych i ekonomicznej efektywności, co stwarza rozwojowi na wspólnym rynku bariery. Zmiany dostosowują teraz pod tym względem polskie prawo do unijnego. Zwiększone i bardziej dostępne środki mają umożliwić rozwiązywanie sporów, które mogą powstać na tle podwójnego opodatkowania. Wprowadzona zostanie nowa procedura rozstrzygania takich sporów, a same procedury dotyczące podwójnego opodatkowania zostaną uporządkowane.

Równocześnie utworzono prawne podstawy potrzebne do zrealizowania Programu Współdziałania przez Krajową Administrację Skarbową. Jego celem jest ułatwienie prawidłowego rozliczania się z podatków największym firmom, czyli tym o przychodach przekraczających 50 mln euro. Ma on być oparty na ścisłej współpracy między największymi podatnikami a administracją państwową.

Ordynacja podatkowa będzie zawierać tylko najważniejsze przepisy stanowiące ramy prawne Programu, natomiast to, jaki kształt on ostatecznie przybierze, ma zależeć od wypracowanej przez administrację skarbową praktyki. Programy tego rodzaju działają już w kilkudziesięciu państwach.

zobacz także:  Ile kosztuje pozwolenie na broń? Kto może starać się o pozwolenie na broń?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowego terroryzmu. Doprecyzowuje ona przepisy dotyczące wykonywania obowiązków, zwiększających bezpieczeństwo w przypadku tych zagrożeń. Ustawa ma ułatwić wymianę informacji pomiędzy powiązanymi ze sobą instytucjami.

Kruk przejął rumuńskie aktywa GetBacku

Kruk sfinalizował przejęcie rumuńskich aktywów GetBack Recovery S.R.L. Zapłacił za to 37,4 mln zł. Przeniesienie własności objętych umową z 8 czerwca 2019 roku wierzytelności miało miejsce po uzyskaniu zgody sądowego nadzorcy i dopełnieniu formalnych aspektów transakcji. Tym samym spółka stała się właścicielem portfela wierzytelności, w którego skład wchodzi ponad 640 tys. spraw.

Prezes Kruka Piotr Krupa poinformował, że jego zespół prowadzi już aktywne prace nad kolejnymi inwestycjami. Według niego aktywny transakcyjnie czwarty kwartał na rynku rumuńskim daje przestrzeń do podjęcia inwestycji. Warto dodać, że na rumuńskim rynku Kruk jest aktywny już od 2007 roku.

Wyłudzenia VAT

CBŚP i dolnośląska KAS zatrzymały trzech mężczyzn, którzy zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT. Zorganizowana grupa przestępcza miała działać w województwie dolnośląskim od przełomu 2016 i 2017 roku do stycznia 2019 roku. Jej członkowie w tym czasie dokonywali obrotu towarami w postaci komponentów paszowych, przy czym dopuszczali się przestępstw skarbowych celem wyłudzenia podatku VAT. Szacuje się, że działalność ta wygenerowała straty w wysokości co najmniej 28 mln zł. Pokrzywdzone zostały niemieckie spółki, wydające towar w błędzie co do przekazania im przez sprawców zapłaty.

zobacz także:  Pożar Kyoto Animation, Tankowiec w rękach Strażników Rewolucji... - przegląd 18 lipiec 2019

Dodaj Twój komentarz