niedziela, 26 maja 2024
HotMoney

Deficyt budżetowy USA – ile wynosi?

statua wolności

Gospodarka Stanów Zjednoczonych stanowi obiekt zainteresowania ekonomistów z całego świata, gdyż ewentualnie problemy tego państwa mają wpływ na sytuację ekonomiczną na całym świecie. Obecnie dużo mówi się na temat ogromnego deficytu budżetowego USA. Okazuje się, że nawet tak rozwinięta gospodarka jest coraz bardziej zadłużona.

Czym jest deficyt budżetowy?

Deficyt budżetowy to ujemne saldo w budżecie instytucji, a więc najprościej rzecz ujmując jest to sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji, np. w państwie, przewyższają jej dochody w danym okresie rozliczeniowym. Wyróżnia się kilka typów deficytów budżetowych, w tym deficyty rzeczywiste, strukturalne oraz cykliczne.

Z czego może wynikać deficyt budżetowy? Odpowiedzi na to pytanie są dość oczywiste. Najczęstszymi przyczynami powstawania deficytu budżetowego są: zbyt niskie dochody budżetowe, przy utrzymaniu wydatków na wysokim poziomie, zwiększenie wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu podatków lub szybsze zwiększenie wydatków budżetowych niż wynosi dynamika dochodów. Zwiększenie wydatków budżetowych często powiązane jest z militaryzacją gospodarki, rozbudowaną administracją państwową, inwestycjami publicznymi itp.

zobacz także:  Budżet UE, Podwyżki cen paliw

Ile wynosi deficyt budżetowy USA?

Congressional Budget Office prognozuje, że w tym roku deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych wyniesie 793 miliardy dolarów. To ogromna suma. W wyniku badań przeprowadzonych w czerwcu 2018 roku okazało się, że tegoroczna dziura budżetowa USA jest o 16,1 proc. wyższa od zeszłorocznej. Według specjalistów to największy deficyt w tej dekadzie.

Co jest powodem pogłębiającej się dziury budżetowej państwa, na którego czele stoi Donald Trump? Jednym z powodów jest radykalne cięcie podatków dla firm, w wyniku czego wydatki państwa rosły, a dochody obniżyły się. Duże znaczenie mają również rosnące koszty obsługi długu USA. Zwiększone zostały również wydatki na armię. Inflacja znajduje się na niskim poziomie, natomiast rosną stopy procentowe. Nadzieję na polepszenie się sytuacji daje bardzo dynamicznie rozwijająca się gospodarka, która ma zapewnić większe dochody rządowe. Co ciekawe, projekt budżetu federalnego na przyszły rok przewiduje deficyt budżetowy na poziomie blisko biliona dolarów.

Jak walczyć z powiększającą się dziurą budżetową?

Aby wypełnić pogłębiającą się dziurę budżetową należy ustalić źródła finansowania deficytu. W tym celu można wykorzystać nadwyżki budżetowe z ubiegłych lat, pożyczki, kredyty bankowe, emisję papierów wartościowych lub emisję pieniądza.

zobacz także:  Hossa, Bessa, co to jest?

Ocena polityki fiskalnej państwa dokonuje się m.in. na podstawie deficytu budżetowego. Jest to jedno z podstawowych kryteriów branych pod uwagę. Aby polepszyć swoją sytuację, państwa decydują się na takie kroki, jak podniesienie podatków, prywatyzację, a więc sprzedaż majątku znajdującego się w posiadaniu państwa, ograniczenie wydatków lub inflację, która można uznać za ukrytą formę opodatkowania.

1 komentarz

  1. Persona pisze:

    Deficyt budżetowy USA rośnie, a prezydent wraz z małżonką korzystają z pieniędzy podatników jak tylko mogą 🙂 pocieszające jest to, że nie tylko w w Polsce takie rzeczy się dzieją.

Dodaj Twój komentarz