sobota, 20 lipca 2024
HotMoney

Prawo autorskie, Unijne sankcje… – przegląd 20 lutego 2019

flaga Unii Europejskiej

Zatwierdzone zostały przepisy dotyczące prawa autorskiego, które budzą liczne kontrowersje. Zmienić mają się też zasady obliczania unijnych sankcji.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

Pierwszy etap przygotowań do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną został zakończony. W ciągu 5 dni wyciętych zostało 10 000 drzew rosnących między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym w pasie szerokim na 200 metrów. Powierzchnia wyciętego fragmentu lasu to 25 ha, co stanowi mniej niż 0,5% wszystkich lasów porastających Mierzeję. W miejscu wycinki ma powstać przekop Mierzei.

To dopiero przygotowania. Pierwszy etap realizacji inwestycji polegać będzie na budowie kanału, śluzy, mostów, infrastruktury oraz stworzeniu sztucznej wyspy. Etapem drugim będzie pogłębienie rzeki i umocnienie jej brzegów. Trzeci etap ma polegać na pogłębieniu drogi wodnej przez Zalew Wiślany.

Przepisy w sprawie prawa autorskiego w internecie przyjęte

Kontrowersyjne przepisy w sprawie prawa autorskiego dotyczącego treści w internecie zostały zatwierdzone przez unijnych ambasadorów. Przeciwnicy tych regulacji obawiają się, że staną się one przyczynkiem do ograniczania wolności słowa w sieci – obawy te dotyczą artykułów projektu wprowadzających obowiązek filtrowania treści.

zobacz także:  Co to jest czek? Gdzie zrealizować czek?

Przeciwko wprowadzeniu nowych przepisów opowiedziały się Polska, Włochy, Holandia, Finlandia i Luksemburg. We wspólnym oświadczeniu zwróciły one uwagę, że ich zdaniem dyrektywa ta nie zapewnia odpowiedniej równowagi między ochroną praw autorskich a interesami obywateli i firm.

KE zmieni metodę obliczania sankcji za łamanie unijnych praw

Komisja Europejska podała do wiadomości, że zamierza zmienić metodę, służącą do obliczania finansowych sankcji nakładanych na kraje łamiące unijne prawo. Nowe regulacje zaproponowane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, miałyby sprawić, że przy ustalaniu wysokości nakładanych sankcji będzie brana pod uwagę liczba miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim.

Obliczając wymiar finansowej kary Komisja zawsze uwzględnia nie tylko wagę wykroczenia i czas jego trwania, ale również sytuację gospodarczą danego państwa członkowskiego oraz jego znaczenie instytucjonalne. By przełożyć te elementy na wartość liczbową, do tej pory Komisja brała pod uwagę PKB państwa i liczbę głosów, jakimi dysponuje ono w Radzie Unii Europejskiej.

W wydanym niedawno orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał jednak, że zasady głosowania w wersji zmienionej na mocy Traktatu z Lizbony, nie mogą już być stosowane w ten sposób. Dlatego też Komisja zamierza brać pod uwagę liczbę przedstawicieli w Parlamencie Europejskim przypadającą na każde państwo członkowskie.

zobacz także:  Kredyt mieszkaniowy – jakie dokumenty trzeba przygotować?

Trump grozi cłami

Po spotkaniu z austriackim kanclerzem Sebastianem Kurzem prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem dodatkowych ceł na sprowadzane do Stanów Zjednoczonych europejskie samochody, jeżeli nie dojdzie do porozumienia handlowego z Europą. Już wcześniej Trump zapowiadał 25-procentowe stawki na samochody, co miałoby pomóc w zmniejszeniu deficytu handlowego w USA i stworzeniu nowych miejsc pracy.

komentarze 2

  1. Blanca pisze:

    Trump z reguły tylko grozi 😉 mam wrażenie, że cała jego prezydentura opiera się na groźbach i stawianiu muru na granicy z Meksykiem.

  2. acta2 pisze:

    Czyli ACTA2 zatwierdzone, ciekawe, jaki będzie to miało na nas wszystkich wpływ… I kto będzie zajmował się kontrolą treści.

Dodaj Twój komentarz