wtorek, 16 lipca 2024
HotMoney

Prawa klienta podczas zawierania umowy poza lokalem i na odległość – co warto wiedzieć?

Zawieranie umowy poza lokalem

Konsumenci, którzy zawierają umowy poza lokalem i na odległość, również są chronieni przez odpowiednie przepisy. Jakie prawa mają klienci? Przedstawiamy.

Zawieranie umowy poza lokalem i na odległość – kiedy zachodzi?

Na początku należy określić, w jakich sytuacjach dochodzi do zawierania umowy poza lokalem i na odległość, aby móc mieć pewność, że klientowi przysługują przedstawione poniżej prawa.

Podstawowym warunkiem określającym, że umowa zawierana jest na odległość, jest brak jednoczesnej fizycznej obecności konsumenta oraz usługodawcy/sprzedającego. Ponadto wykorzystywany jest co najmniej jeden ze sposobów porozumienia się na odległość, a przedsiębiorca działa w sposób zorganizowany. Natomiast umowa zawierana jest poza lokalem najczęściej wtedy, gdy do jej finalizacji dochodzi w innym miejscu, niż siedziba przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, choć przepisy szczegółowo określają jeszcze kilka innych, podobnych sytuacji.

Ponadto podkreśla się, że klientem musi być konsument, a usługodawcą lub sprzedającym przedsiębiorstwo. Co to w praktyce oznacza? Ochrona nie obejmuje klientów, którzy kupują coś od innych osób fizycznych, np. poprzez serwisy ogłoszeniowe.

zobacz także:  Jak zarobić na emeryturę? Jak inwestować, oszczędzać, by mieć wyższą emeryturę?

Obowiązki informacyjne usługodawcy/sprzedającego

Na usługodawcach/sprzedających zawierających umowy poza lokalem lub na odległość ciążą dokładnie sprecyzowane obowiązki informacyjne. Przede wszystkim musi on podać klientowi wszystko informacje, dzięki którym będzie mógł on zidentyfikować przedsiębiorstwo. Ponadto musi przedstawić główne cechy świadczenia, a także sposób porozumiewania się z konsumentem. Przed finalizacją transakcji klient ma prawo wiedzieć, jaka jest łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie, przy czym powinna ona uwzględniać podatki. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek powiadomienia o istnieniu wszelkich opłat dodatkowych.

Na końcu konieczne jest podanie informacji o sposobie i terminie zapłaty oraz realizacji świadczenia.

Prawo do odstąpienia od umowy

Jednak to, co najbardziej interesuje klientów, to prawo do odstąpienia od umowy. Kiedy im przysługuje i w jakim terminie może być zrealizowane?

O tym, że konsumentom przysługuje takie prawo, określa ustawa, która chroni interesy klientów. Mają oni 14 dni na odstąpienie od umowy bez konieczności podania przyczyny, jeśli została ona zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przy czym warto wiedzieć, że termin ten liczy się od dnia, w którym konsument objął w posiadanie zakupiony towar czy też udostępniona została mu usługa bądź też inne świadczenie. Aby móc skorzystać z tego prawa, wystarczy wypełnić i wysłać stosowane oświadczenie przed upływem 14 dni. Niektórzy sprzedający umożliwiają wykonanie tego przez internet, co dla klientów jest często znacznie prostsze i szybsze.

zobacz także:  Sankcje, przekop Mierzei Wiślanej... - przegląd 25 lutego 2019

Na koniec warto pamiętać, że jeśli umowa zawierana jest np. przez internet i dotyczy zamówienia z obowiązkiem zapłaty, przedsiębiorca musi poinformować o wszelkich opłatach i kosztach dodatkowo z tym związanych (np. są to opłaty za korzystanie z systemu transakcyjnego). Należy też precyzyjnie poinformować, że finalizacja transakcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, umowa uważana jest za niezawartą.

Dodaj Twój komentarz