piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Nowa ustawa o rynku pracy. Co się zmieni?

pracujący pracownicy

Przez 14 lat prawo pracy opierało się na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. Teraz rząd wychodzi z propozycją zastąpienia jej nową ustawą o rynku pracy. A co to będzie oznaczać w praktyce?

Co się zmieni dla bezrobotnych?

Największe zmiany odczują bezrobotni. Szczególnie długotrwale bezrobotni mogą liczyć na zmianę podejścia. Wśród ogółu bezrobotnych to oni mają być teraz traktowani priorytetowo. Na przykład kierowanie bezrobotnych do prac interwencyjnych będzie teraz opcją dostępną wyłącznie dla takich właśnie osób oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Osoby, które długo są na bezrobociu, mogą też liczyć, że będzie im odtąd przysługiwać pierwszeństwo, jeśli chodzi o skierowanie do zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. Sama spółdzielnia ze swojej strony będzie miała obowiązek informowania urzędu pracy o tym, jakie podjęła działania w celu reintegracji zawodowej i społecznej bezrobotnego, a także o efektach, jakie owe działania przyniosły.

Długotrwale bezrobotni będą mogli dzięki organizacyjnym jednostkom pomocy społecznej korzystać z poradnictwa, również psychologicznego, bo i kondycja psychiczna jest przecież istotną kwestią, a przeciągające się bezskuteczne poszukiwania pracy potrafią ją podkopać. W ramach realizacji kontraktu socjalnego oferowane będzie też wsparcie klubów integracji społecznej.

zobacz także:  Ranking kart kredytowych Kwiecień 2019

Postanowiono też zrezygnować z profilowania pomocy dla bezrobotnych, w tym również z obowiązku opracowywania dla nich indywidualnych planów działania. Od tej pory ma to być jedynie opcjonalne i wdrażane w przypadku tylko tych osób, które mają na rynku pracy największe trudności. To dlatego, że system profilowania był za mało elastyczny i zamiast pomagać, często ograniczał możliwości.

Jakie zmiany dla przedsiębiorców?

Poprawić ma się sytuacja tych, którzy korzystają ze środków Funduszu Pracy na podejmowanie działalności gospodarczej lub tworzenie miejsc pracy dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Nowa ustawa ma między innymi zapewnić uregulowanie sytuacji w przypadku śmierci przedsiębiorcy bez dodatkowych obciążeń, które wynikałyby z niedotrzymania warunków umowy. Również konsekwencje nieterminowego zwrotu podatku od towarów i usług mają być łagodniejsze.

Dla osób bądź podmiotów korzystających z pożyczki, nowa ustawa ma skrócić wymagany przy tym okres prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na danym stanowisku, potrzebny, by uznano umowę za zrealizowaną prawidłowo.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie ułatwione dla osób powracających z emigracji. Będą mogły one w tym celu skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy, nie musząc przy tym rejestrować się w urzędzie pracy. Ta zmiana ma na celu ułatwić i tym samym również skrócić cały proces ubiegania się o finansowe środki.

zobacz także:  Kuriozalne ubezpieczenia, które oferują ubezpieczyciele, może jednak warto?

To oczywiście jedynie niektóre zmiany, które zajdą, gdy nowa ustawa wejdzie w życie. Nowe przepisy opracowano również odnośnie między innymi zatrudniania cudzoziemców i kontroli urzędów pracy.

komentarze 2

  1. Debi Rej pisze:

    No zobaczymy co z tego wyjdzie, choć w przypadku długotrwale bezrobotnych to zazwyczaj nie jest problemem brak ofert pracy, a zwyczajna niechęć takich osób do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Jak ktoś naprawdę chce to robotę znajdzie, nawet jeżeli nie będzie to taka, którą by sobie wymarzył. Czy te zmiany więc pomogą w zmniejszeniu bezrobocia? Szczerze wątpię.

  2. Lotta pisze:

    Debi Rej a jakie jest inne rozwiązanie? Moim zdaniem pomoc psychologa to bardzo dobry kierunek, tacy ludzie muszą w jakiś sposób zostać zachęceni do podjęcia pracy. Oczywiście jest jakiś odsetek, który w żaden sposób nie da się przekonać, ale na to nikt nic nie poradzi.

Dodaj Twój komentarz