środa, 29 maja 2024
HotMoney

Nowa ordynacja podatkowa, Biegun północny… – przegląd 28 maj 2019

kalkulator na górze pieniędzy

W Polsce przyjęto projekt ustawy wprowadzającej nową ordynację podatkową. Tymczasem Kanada rości sobie prawa do bieguna północnego.

Nowa ordynacja podatkowa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa, a także towarzyszący mu projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa oraz ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika. Jakie będą zmiany? Zwiększyć ma się efektywność i skuteczność poboru podatków, ale równocześnie zwiększona ma zostać ochrona praw podatnika w kontaktach z podatkową administracją.

Ustawa określa ogólne zasady prawa podatkowego i formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu, takie jak mediacje, konsultacje, umowy podatkowe. Wprowadza też zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu oraz dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia.

Uproszczone zostały też procedury zwrotu nadpłaty – będzie się to teraz odbywało bez wydawania decyzji, chyba że nadpłata została w deklaracji lub wniosku określona w nieprawidłowej wysokości.

zobacz także:  Kredyt mieszkaniowy to poważna decyzja, co trzeba wiedzieć o kredytach mieszkaniowych?

Przyjęty został też projekt ustawy powołującej Rzecznika Praw Podatnika. Ma on stać na straży praw podatników, a szczególnie poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, równego i sprawiedliwego traktowania, bezstronności, respektowania słusznych interesów podatników i racjonalności działania wobec nich organów podatkowych.

Rzecznik będzie miał prawo przedstawiania organom, instytucjom i organizacjom publicznym wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw podatnika, usunięcia zbędnych procedur i wymogów formalnych, wzmocnienia spójności prawa podatkowego i usprawniania załatwiania skarg i wniosków podatników przez organy podatkowe.

Książę Fumihito odwiedzi Polskę

Japońska agencja prasowa Kyodo, powołując się na plan przyjęty na wtorkowym posiedzeniu rządu, podała, że następca tronu książę Fumihito wraz z małżonką księżną Kiko w dniach 27 czerwca – 6 lipca złożą wizyty w Polsce i Finlandii. Powodem do owych odwiedzin jest setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią a tymi krajami.

Odlot odbędzie się 27 czerwca z tokijskiego lotniska Haneda. Następnego dnia para książęca złoży wizytę prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Podczas pobytu w Polsce książę Fumihito ma również wygłosić przemówienie. Na 2 lipca zaplanowany jest odlot do Helsinek.

zobacz także:  Permanentna inwigilacja... czyli w jakich czasach żyjemy?

Kanada zgłasza roszczenia do bieguna północnego

Kanada zgłosiła w ONZ swoje roszczenia terytorialne, domagając się uznania jej zwierzchności nad biegunem północnym. W wystosowanym przez jej rząd federalny dokumencie przedstawione zostały naukowe argumenty, przekonujące, iż ta konkretna część Arktyki, na której znajduje się biegun północny, geologicznie związana jest z Kanadą właśnie. Kanada nie jest jednak pierwsza, bo podobne roszczenia zgłosiły już wcześniej Dania i Rosja.

Dodaj Twój komentarz