poniedziałek, 27 maja 2024
HotMoney

Na czym polega cesja leasingu samochodu? Czy to się opłaca?

SKładanie podpisów na umowie

Leasing to popularna forma finansowania zakupu głównie pojazdów przy ponoszeniu niewielkiego wkładu. To popularna alternatywa dla kredytów samochodowych. Leasing auta najczęściej wybierany jest przez firmy, które w ten sposób dzierżawią lub stają się właścicielami pojazdów. Czasami jednak przedsiębiorstwa nie chcą lub nie mogą kontynuować umowy i decydują się na cesję. Co trzeba wiedzieć o przejęciu leasingu samochodowego?

Co to jest cesja leasingu samochodowego?

Jeśli leasingobiorca nie może z jakichś powodów lub nie chce kontynuować umowy, może zdecydować się między innymi na cesję leasingu, co jest dużo korzystniejszą opcją niż np. przerwanie umowy przed jej zakończeniem. Cesja umowy leasingu polega na przeniesieniu praw i obowiązków dotychczasowego leasingobiorcy na rzecz nowego zainteresowanego. Jest to umowa cywilnoprawna między wierzycielem (nazywanym w tej sytuacji cedentem) a nabywcą wierzytelności (cesjonariuszem). W ten sposób zobowiązania przechodzą na kolejną osobę/firmę.

Cesja przeniesienia leasingu – jak wygląda?

Przede wszystkim leasingobiorca musi zorientować się jakie warunki cesji ma firma finansująca samochód i jak można ją przeprowadzić. Następnie należy znaleźć nowy podmiot lub osobę, które będą zainteresowane przejęciem umowy. Cesja w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie. Aby przeniesienie zobowiązania mogło dojść do skutku, konieczne jest uiszczenie opłaty manipulacyjnej na rzecz finansującego. Standardowo jest to koszt od 500 do 1000 zł, chociaż zdarza się, że więcej, to zależy od ustaleń. Należy ponadto ustalić wymagania wobec nowego leasingobiorcy, ustalić co stanie się z ubezpieczeniem samochodu, czy przejdzie ono na nowego nabywcę, czy zwrócone zostaną pieniądze za pozostały okres. Konieczne będzie także obliczenie pozostałych do końca okresu umowy rat leasingu.

zobacz także:  Ile kosztuje Tesla w Polsce?

Gdzie szukać nowego leasingobiorcy?

Największe możliwości daje Internet. Nie brakuje osób, które zainteresowane są cesją leasingu samochodu. Najczęściej leasingobiorcy udostępniają ogłoszenia w sieci, w których przedstawiają przedmiot umowy. Im lepszy stan samochodu, tym większe szanse, że ktoś będzie chciał przejąć pojazd i kontynuować umowę leasingu.

Cesja leasingu samochodu – kiedy się opłaca?

Zazwyczaj okres leasingu samochodu wynosi co najmniej 2-3 lata. W tym czasie różne rzeczy mogą się wydarzyć. Zrywanie umowy leasingu jest mniej korzystne, dlatego lepiej korzystać z cesji umowy. Z reguły jest to opłacalne w kilku przypadkach. Przeniesienie zobowiązań najczęściej dotyczy sytuacji, kiedy leasingobiorca znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacać rat lub chce zmienić przedmiot leasingu. Może też dojść do przekształceń właścicielskich w firmie przez co niemożliwe będzie kontynuowanie umów na obecnych warunkach. W takich sytuacjach cesja umowy jest często konieczna, ale i opłacalna, szczególnie dla leasingobiorcy.

Dodaj Twój komentarz