wtorek, 16 kwietnia 2024
HotMoney

Kto może kupić grunty rolne? Ile kosztują i gdzie szukać gruntów rolnych na sprzedaż?

Pole z rzędami krzaków

Większość osób szukających ziemi na sprzedaż ma w planie postawienie na niej domu, zdarzają się jednak wyjątki. Istnieje wiele powodów, dla których możemy chcieć kupić działkę, a nie jest tajemnicą, ze grunty rolne są tańsze niż działki budowlane. Jakie obostrzenia dotyczą zakupu gruntów rolnych? Co trzeba wiedzieć przed dokonaniem tego typu transakcji?

Kto może kupić grunty rolne?

Wiele osób poszukujących działki zastanawia się, czy może kupić grunty rolne, aby postawić na nich dom. Od pewnego czasu panuje błędne przekonanie, że tego typu ziemie mogą kupować wyłącznie osoby zajmujące się uprawą ziemi. Nie jest to do końca prawda, gdyż pod pewnymi warunkami, każdy może wejść w posiadanie działek rolniczych. Bardzo często ziemie tego typu są wyjątkowo malowniczo położone, dlatego warto zobaczyć grunty rolne na sprzedaż nie tylko dla rolników, jeśli poszukujemy atrakcyjnej działki.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby kupić grunty rolne?

Są trzy sytuacje, w których nie będąc rolnikiem, można nabyć ziemie zaklasyfikowane jako grunty rolne. Pierwszą z nich jest zakup działki rolnej o powierzchni do 1 ha na terenach miejskich i wiejskich, jeśli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w terminie 1 miesiąca nie wypowie się w tej sprawie lub złoży oświadczenie o braku zainteresowania skorzystaniem z prawa pierwokupu. Prawo to wynika z postanowień art. 3 ust. 4 o kształtowaniu ustroju rolnego.

zobacz także:  Ile kosztują zabytkowe meble? Od czego zależy cena zabytkowych mebli?

Drugą możliwością jest zakup działki rolnej od osoby spokrewnionej. W sytuacji, w której ktoś z naszych krewnych posiada ziemie po uprawę i postanowi nam ją sprzedać KOWR nie ma prawa pierwokupu i bez przeszkód możemy w ten sposób nabyć grunty rolne nawet o powierzchni większej niż 1 ha. Trzeba jednak pamiętać, że działka ta nie może być większa niż 300 ha użytków rolnych.

Ostatnią możliwością, w sytuacji, gdy chcemy nabyć grunty rolne o powierzchni większej niż 1 ha, jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR w drodze decyzji administracyjnej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że uzyskując taką zgodę, a jednocześnie nie będąc rolnikiem, musimy zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości przez co najmniej 5 lat. Po upływie tego czasu będziemy mogli sprzedać te grunty i tym samym zaprzestać działalności rolniczej. Ziemia nie może pozostawać w rękach osoby, która rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa.

Ile kosztują i gdzie szukać gruntów rolnych na sprzedaż?

Ceny gruntów rolnych są uzależnione od ich jakości. Wyróżnia się trzy rodzaje: grunty dobre, średnie oraz słabe. Rodzaje te są dodatkowo podzielone na klasy, do których zalicza się również łąki i pastwiska. Nie będziemy rozpisywać dokładnie cen odpowiadających konkretnym gruntom, takie dane można znaleźć w raportach GUS na stronach rządowych. Istotną informacją jest to, że ceny ziemi rolnej obowiązujące wynoszą średnio 46 975 zł za hektar. Oczywiście dużo zależy od tego, w jakim województwie planujemy nabyć ziemię. Najniższe ceny gruntów rolnych na sprzedaż obowiązywały w ostatnim czasie w województwie podkarpackim.

zobacz także:  Zerwanie lokaty – czy można liczyć na zysk?

Dodaj Twój komentarz