środa, 24 kwietnia 2024
HotMoney

Krótsza sesja giełdowa, Nowa moneta okolicznościowa NBP

polskie banknoty dwustuzłotowe

Czy czeka nas skrócenie czasu trwania sesji giełdowej w Europie? To postulat zgłoszony przez The Association for Financial Markets in Europe i inne wpływowe organizacje.

Krótsza sesja giełdowa w Europie

Agencja Reuters donosi, że banki i zarządzający funduszami chcą, by sesja giełdowa w Europie została skrócona o 90 minut. Wśród organizacji lobbujących za tą zmianą prym wiedzie The Association for Financial Markets in Europe, zrzeszająca największe banki, fundusze i agencje ratingowe.

Europa jest obecnie rekordzistką pod względem czasu trwania sesji. Podczas gdy sesje na Wall Street trwają po 6 i pół godziny, a w Azji po 6 godzin, w Europie mają one nawet po 8 i pół godziny. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany sesja miałaby odbywać się w godzinach 9-16 czasu GMT (co oznacza 10-17 czasu polskiego). Oznaczałoby to więc dla głównych rynków europejskich ucięcie godziny z poranka i pół godziny z końca sesji.

Nowa moneta okolicznościowa

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nową monetę z serii „Odkryj Polskę”. Na rewersie pięciozłotówki znajduje się wizerunek Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich, czyli największy na Górnym Śląsku pomnik upamiętniający powstania śląskie, a oprócz niego fragment koła szybowego kopalni „Julian”.

zobacz także:  Jak długo czeka się na kredyt hipoteczny? Przebieg wypłaty świadczeń

Emitowane przez Narodowy Bank Polski monety okolicznościowe, mimo że służą celom kolekcjonerskim, pozostają oczywiście prawnym środkiem płatniczym. Kolejną emisję NBP ma zaplanowaną na 20 listopada bieżącego roku. Do obiegu trafi wtedy zestaw monet „Hołd pruski” i „Hołd ruski”.

Oszustwa w sprawie patentów

Trwa kolportaż podrobionych decyzji o rzekomym udzieleniu praw ochronnych na wynalazki i znaki towarowe. Oszuści podszywający się pod Urząd Patentowy, wysyłają masowo pisma do osób, które wystąpiły o ochronę. Zawierają one informacje, iż ochrona ta została przyznana, oraz numer konta, na które to rzekomo należy przesłać opłatę w wysokości 400 zł za rejestrację danego towaru w jednej klasie.

Bazy zgłoszonych znaków towarowych są ogólnie dostępne i właśnie to wykorzystują oszuści. Nie stanowi problemu sprawdzenie, kto wystąpił o ochronę. Na zarejestrowanie wynalazku trzeba zazwyczaj czekać od dwóch do trzech lat. Oszuści wysyłają pisma tak, aby zmieścić się w tym okresie.

Fałszywe pisma można odróżnić po numerze konta, niebędącym numerem rachunku bankowego Urzędu Patentowego, a także po wysokości opłaty, niebędącej kwotą z oficjalnej tabeli opłat, i po terminie na dokonanie wpłaty, ustalonym na siedem dni zamiast trzech miesięcy.

zobacz także:  Od czego zależy, co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Podpisane zostało rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych i wodorowych. W przypadku samochodów elektrycznych dopłata może wynieść do 30% ceny zakupu, pod warunkiem, że kwota ta nie przekroczy 37,5 tys. zł, a samo auto nie będzie droższe niż 125 tys. zł.

Dodaj Twój komentarz