czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Koszty pracodawcy: etat a umowa cywilnoprawna?

przedsiębiorca przy laptopie

Jakie koszty musi ponieść pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika? To zależy od kilku czynników, przede wszystkim od rodzaju zawartej z pracownikiem umowy.

Ile kosztuje pracownik?

Pytanie jest podchwytliwe, ponieważ oczywiście nie w każdym przypadku koszty zatrudnienia pracownika będą identyczne. Nie sposób więc podać konkretnego kosztu, który odpowiadałby wszystkim przypadkom. W różnych branżach i na różnych stanowiskach spotyka się przecież zupełnie odmienne stawki. Poza tym sama zapłata wynagrodzenia najczęściej nie jest dla pracodawcy jedynym kosztem. Zatrudnienie pracownika wiąże się też z koniecznością opłacania określonych składek. Sytuacja różni się w zależności od umowy, na podstawie której pracownik został zatrudniony.

Jakie są koszty pracodawcy przy umowie o pracę?

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowie o pracę, pracodawca jest obciążony kosztami wynagrodzenia brutto, ale także składek ZUS, które potrącane są nie tylko z wynagrodzenia pracownika, lecz również ze środków pracodawcy. Po zsumowaniu wydatków ponoszonych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych okaże się, że oprócz wypłaty wynagrodzenia pracodawca musi ponieść dodatkowe obciążenie w wysokości około 20% wynagrodzenia brutto.

zobacz także:  Ile wart jest bitcoin? Czy opłaca się inwestować w kryptowaluty?

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika, płacąc mu właśnie pensję minimalną, to oznacza, że na wszelkie wymienione powyżej składki ZUS będzie musiał płacić 460,81 zł. Wystarczy teraz dodać obie sumy, by okazało się, że miesięczny koszt pracodawcy ponoszony w związku z jednym pracownikiem wyniesie 2710,81 zł.

Jakie są koszty pracodawcy w przypadku umowy zlecenia?

Inaczej wygląda sprawa z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną. Ma ona zastosowanie zazwyczaj wtedy, gdy zlecający pracę chce wynająć kogoś do jej wykonania, ale nie ma zamiaru w tym celu zatrudniać pracownika.

W związku z tym jest to forma zatrudnienia, której nie regulują przepisy Kodeksu pracy. Zamiast tego wszystko opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego. Wyróżniamy dwa rodzaje takich umów – umowę zlecenie oraz umowę o dzieło.

Na umowie zleceniu obowiązuje minimalna stawka godzinowa. To oznacza, że wynagrodzenie zatrudnionego może być oczywiście wyższe, ale nie może spaść poniżej 14,70 zł brutto za godzinę.

A jak sprawa wygląda ze składkami ZUS? Są dwie sytuacje, w których nie trzeba ich w ogóle płacić – gdy zatrudnionym jest student, który nie ukończył jeszcze 26. roku życia, albo osoba, która dodatkowo zatrudniona jest w innej firmie, gdzie otrzymuje za płacę wynagrodzenie nie mniejsze od minimalnego. W takich dwóch przypadkach jedynym kosztem ponoszonym przez pracodawcę jest wynagrodzenie brutto. We wszystkich innych sytuacjach trzeba już płacić składki ZUS tak jak przy umowie o pracę.

zobacz także:  Co sprawdza bank kiedy ubiegasz się o kredyt?

Jakie koszty ponosi pracodawca przy umowie o dzieło?

W przypadku umowy o dzieło sprawa wygląda całkiem inaczej, ponieważ nie ma obowiązku odprowadzania żadnych składek do ZUS. To oznacza, że jedynym kosztem ponoszonym przez pracodawcę jest samo wynagrodzenie zatrudnionego. Płaci się więc tylko tyle, na ile się z nim umówiło.

Dodaj Twój komentarz