piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Kary za wycięcie drzew, czy można wyciąć drzewo bez pozwolenia?

Wycinka drzew

Jednym z tematów, który budzi największe kontrowersja, jest wycinka drzew, zwłaszcza na własnej posesji. Co więcej, przepisy w tym zakresie nieustannie się zmieniają, dlatego zobacz, jak w 2018 roku wygląda kwestia wycięcia drzewa bez pozwolenia.

Ustawa o przyrodzie i ochronie zabytków – nowelizacje

Przepisy zawarte w ustawie o przyrodzie i ochronie zabytków określają, w jakich sytuacjach może dojść do wycinki drzew oraz jakie kary czekają tych, którzy nielegalnie podejmą się tego procederu. Zapisy te mają zapobiec sytuacji, w której mogłoby dojść do masowej wycinki drzew, czego zwiększoną częstotliwość zaobserwowano podczas trwania poprzednich przepisów.

Wcześniejsza nowelizacja ustawy umożliwiała usuwanie drzew i krzewów bez względu na ich obwód, o ile tylko nie związane było to z działalnością gospodarczą. Niestety, wielu właścicieli posesji zbyt często korzystało z tego prawa, dlatego postanowiono je ponownie zmienić.

Kiedy należy zgłaszać wycinkę drzew?

Obecnie przepisy dokładnie określają, kiedy należy zgłaszać zamiar wycięcia drzew przez właścicieli nieruchomości. A co jest brane pod uwagę? Obwód roślin, przy czym jest on inny w zależności od gatunku drzew. I tak przykładowo, jeśli topola, wierzb czy klon srebrzysty posiadają obwód większy niż 80 cm, należy wcześniej uzyskać pozwolenie na ich wycinkę. Również każdy kasztanowiec zwyczajny oraz platan klonolistny o obwodzie powyżej 65 cm wymaga uzyskania pozytywnej decyzji władz miasta.

zobacz także:  Chwilówki czyli szybkie pożyczki, jak wybrać dobrą chwilówkę?

Przepisy te nie dotyczą natomiast drzew i krzewów owocowych, drzew które zostały złamane lub przewrócone w wyniku czynników naturalnych bądź wypadku.

Gdy zdecydujesz się na zgłoszenie wniosku o wycinkę drzew, możesz spodziewać się wizyty urzędników gminy, którzy dokonają oględzin terenu. Wtedy też sporządzony zostanie protokół, na podstawie którego potem wydawana jest decyzja.

Musisz też zdawać sobie sprawę tego, że jeśli dojdzie do wycinki, a Ty w ciągu najbliższych 5 lat wystąpisz o pozwolenie na budowę mającą związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę.

Jakie kary grożą za nielegalną wycinkę drzew?

Jeśli natomiast w sposób nielegalny usuniesz drzewa, nałożone zostaną na Ciebie kara. Jej wysokość zależeć będzie od konkretnego gatunku rośliny, przy czym oblicza się ją mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa oraz stawkę opłaty.

Przykładowo, w przypadku kasztanowca zwyczajnego stawka ta wynosi 12 zł, jeśli obwód pnia ma wartość poniżej 100 cm oraz 15 zł, gdy wycięte zostało drzewo o obwodzie powyżej 100 cm. Ale już w przypadku dębu opłata ta może wynosić od 55 do nawet 77 zł.

zobacz także:  Zdolność w kredycie hipotecznym, czyli jakie warunki trzeba spełniać, jakie pomagają aby dostać kredyt hipoteczny?

Podsumowując, w myśl obowiązujących przepisów należy zgłosić wycinkę każdego drzewa, którego obwód jest większy, niż określa ustawa. Jeśli się do tego nie dostosujesz, możesz zapłacić nawet kilka tysięcy kary za jedno drzewo. Co więcej, jeśli chcesz usunąć rośliny z terenu, który służy Ci do prowadzenia działalności gospodarczej, zapisy są jeszcze bardziej rygorystyczne.

komentarze 3

  1. Mandy pisze:

    Chyba 2 lata temu coś się na chwilę zmieniło. Wszyscy masowo wycinali wtedy drzewa, ale doszło do patologii. Znów trzeba było zmienić zapisy w ustawie.

  2. forest pisze:

    Rozumiem, że wycinanie drzew w wielu przypadkach jest nieuzasadnione, ale z drugiej strony na własnej posesji człowiek powinien mieć prawo decydować… Zwłaszcza jeśli sam jakieś drzewo posadził.

  3. lemontree pisze:

    Jeśli ścięcie drzewa jest uzasadnione, to pewnie i tak dostanie się pozwolenie. A teraz jest tych drzew tak mało, że moim zdaniem dobrze, że przepisy zostały zaostrzone.

Dodaj Twój komentarz