poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

Kary za oszustwa podatkowe – co grozi za m.in niepłacenie podatków?

Więzienny mur

O karach za oszustwa podatkowe słyszy się głównie w telewizji. Zazwyczaj dotyczą one gwiazd światowego formatu, głównie piłkarzy, którzy unikają płacenia horrendalnie wysokich podatków. A jak to wygląda w Polsce? Co nam grozi za niepłacenie podatków?

Czym jest oszustwo podatkowe?

Za oszustwo podatkowe uznaje się uchylanie od opodatkowania w celu uniknięcia opłat lub zmniejszenia ich wysokości. Co ważne, przestępstwem jest działanie celowe, a więc umyślne. Nie chodzi tutaj o przypadkowe popełnienie błędu podczas rozliczania itp. Istnieje istotna różnica między czynem świadomym a nieumyślną pomyłką. Oszustwa podatkowe uznawane są za przestępstwa gospodarcze.

Jakie są najczęstsze oszustwa podatkowe?

Oszustwo podatkowe to bardzo pojemne pojęcie. Wiele czynności niezgodnych z prawem można uznać za takie przestępstwa gospodarcze. Najczęściej są to: uchylanie się od opodatkowania, zatajanie lub wskazanie nieprawdy w deklaracjach lub oświadczeniach, wyłudzanie zwrotu podatku, niewypłacanie podatku, ale nie tylko. Do oszustw podatkowych zalicza się również zatrudnianie pracowników „na czarno”, zaniżanie wysokości wynagrodzenia, ukrywanie wysokości obrotu, fikcyjne koszty, „zakup kosztów”.

zobacz także:  Holding, korporacja, koncern, monopol... rodzaje dużych grup biznesowo-kapitałowych

Jakie są kary za oszustwa podatkowe?

Sankcje za oszustwa podatkowe są często aktualizowane, dlatego należy śledzić Kodeks Karny Skarbowy i jego nowelizacje. Kary za oszustwa podatkowe są warunkowane rodzajem przestępstwa i jego skalą. Uniknąć ich lub je zminimalizować można przez dobrowolne przyznanie się do winy.

Przykładowo uchylanie się od opodatkowania podlega konkretnej karze. Jest to grzywna od 10 do 720 stawek dziennych lub nawet pozbawienie wolności. Stawka dzienna na rok 2019 mieści się w przedziale od 75 zł do 30 000 zł. Oznacza to, że kara grzywny może wynieść od 750 zł do nawet 21 600 000 zł. Bywa, że kary te są ze sobą połączone, w zależności od rozmiaru przestępstwa. Podobnie jest w przypadku podania nieprawdy lub zatajania prawdy w deklaracji lub oświadczeniu oraz wyłudzenia zwrotu podatku.

Nowelizacja ustawy o VAT

01.01.2017 roku dokonano nowelizacji ustawy o VAT odnośnie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku lub odliczanie podatku z „pustych faktur”. Dodano artykuł 112 b traktujący o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, które nakładane jest przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej. Sankcje te mają wynosić 30% kwoty zaniżania zobowiązania podatkowego, zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego czy różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za kolejne okresy rozliczeniowe.

zobacz także:  Wycinka drzew na cudzej posesji - czy będzie możliwa?

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Kar można uniknąć lub je zmniejszyć przez dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Należy złożyć odpowiedni wniosek i zapłacić wymagany podatek. Dzięki DPO można zachować status osoby niekaranej, negocjować karę lub nie brać udziału w procesie. Sąd bardzo często przychyla się do takich wniosków i do takiej postawy dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, dlatego warto z takiego rozwiązania skorzystać, gdy popełni się jakiś błąd.

komentarze 2

  1. Obywatelka pisze:

    Szkoda, że kary nie spotykają tych, którzy robią największe przekręty na podatkach….

  2. polka pisze:

    Takie kary to głównie firmy dotykają. Przeciętny Polak raczej wywiązuje się ze swoich obowiązków płacenia podatków, szczególnie odkąd uzupełnianie PIT-u jest tak proste.

Dodaj Twój komentarz