czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Jak obliczyć odsetki od pożyczki? Ile wyniesie całkowity koszt zobowiązania?

słupek monet na tle zegara

Biorąc pożyczkę, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że spłata pożyczonej kwoty to nie jedyny wydatek, jaki nas czeka. Pożyczka również kosztuje, a na koszt ten składa się kilka różnych opłat, w tym również ta, stanowiąca dla pożyczkodawcy główne źródło zarobku, czyli odsetki.

Jak obliczyć odsetki?

Odsetki to koszt wynikający z oprocentowania. Żeby wiedzieć, ile one wyniosą, trzeba zastosować pewne obliczenia. To dlatego, że oprocentowanie podawane jest w stosunku rocznym, tymczasem pożyczki zazwyczaj zaciągane są na krótszy czas. Należałoby więc obliczyć, ile odsetki wynoszą w stosunku miesięcznym. W pewnym uproszczeniu możemy to osiągnąć, dzieląc oprocentowanie przez liczbę miesięcy w roku.

Co składa się na koszt pożyczki?

Niestety odsetki to nie jedyny wydatek, jaki trzeba będzie ponieść. Oprócz tego często za udzielenie pożyczki pobierana jest prowizja. Jej wysokość wyrażana jest procentowo lub kwotowo.

Ale i to jeszcze nie wszystko. Koszt pożyczki może zawierać także dodatkowe opłaty. Mogą być one różne w zależności od konkretnego pożyczkodawcy, Może być to opłata za rozpatrzenie wniosku albo opłata przygotowawcza, która jest naliczana za przygotowanie umowy pożyczki. Opłatę operacyjną lub administracyjną (bo i tak jest określana) uiszcza się w zamian za szeroko pojętą obsługę pożyczki, łącznie z monitorowaniem terminów płatności. Opłata za ustanowienie zabezpieczeń może być wymagana, jeśli pożyczka zabezpieczona jest nieruchomością.

zobacz także:  OC dla rowerzysty ile kosztuje, czy warto wykupić?

I pozostaje jeszcze kwestia ubezpieczenia. Może być wymagane przy większych pożyczkach. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko wystąpienia problemu ze spłatą zobowiązania ze względu na sytuacje losowe (takie jak utrata pracy lub niemożność pracy spowodowana wypadkiem), generuje jednak przy tym oczywiście dodatkowe koszty.

Co to jest RRSO?

Dopiero sumując wszystkie związane z pożyczką opłaty, będziemy mogli poznać jej całkowity koszt. Warto zainteresować się RRSO czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania. Jej wartość, wyrażona w procentach, pokazuje jakie są w ujęciu rocznym faktyczne i całkowite koszty pożyczki. Uwzględnia ona zatem nie tylko oprocentowanie, lecz i wszelkie inne, wymienione już tutaj, opłaty.

Każdy pożyczkodawca ma prawny obowiązek podania pożyczkobiorcy wartości tego wskaźnika. Generalnie im RRSO jest niższa, tym pożyczka korzystniejsza, ale są tu pewne niuanse, z których trzeba zdawać sobie sprawę. RRSO można porównywać jedynie w przypadku ofert o identycznym lub zbliżonym zakresie, jeśli chodzi o pożyczaną kwotę i okres kredytowania. Poza tym w przypadku krótkoterminowych pożyczek RRSO może przyjąć ogromne wartości, które nie do końca oddają rzeczywistą sytuację.

zobacz także:  Jak oszukują producenci żywności? Jak wprowadzają w błąd napisy, grafiki na opakowaniach?

Co to jest efektywna stopa procentowa?

W przypadku pożyczek długoterminowych dobrym miernikiem jest efektywna stopa procentowa. Jest to roczna stopa procentowa powiększona o wszystkie powiązane z pożyczką koszty, łącznie z opłatą przygotowawczą i kosztami związanymi z fakturowaniem.

1 komentarz

  1. Agnieszka pisze:

    Przecież każda firma przed zaciągnięciem pożyczki zobowiązana jest do tego by przesłać umowę do wglądu! Ja zawsze tak miałam jak wnioskowałam, od razu widziałam jakie jest RSSO, jakie są odsetki ustawowe itd!
    Ludzie czytajcie umowy które podpisujecie!!!

Dodaj Twój komentarz