środa, 27 września 2023
HotMoney

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, kto dostanie zasiłek? Jaka jeszcze pomoc dla bezrobotnych?

Pieniądze i rachunki

Choć bezrobocie w Polsce spada, nadal znajduje się dość spora grupa osób będących be pracy lub takich, którzy tę pracę stracili z jakiś przyczyn. Wiele osób sięga w tym przypadku po zasiłek dla bezrobotnych, ale komu on właściwie przysługuje? Ile wynosi? Na jaką pomocą mogą liczyć osoby pozostające bez pracy?

Kto może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych?

Po pierwsze i chyba najważniejsze, aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych należy przede wszystkim wykazać się odpowiednim stażem pracy. Innymi słowy, aby móc liczyć na pomoc finansową z racji bezrobocia, trzeba było wcześniej pracować i z jakiś przyczyn stracić pracę. Jest to swego rodzaju forma wsparcia dla tych osób i pewną zachętą do tego, by w czasie swojego pobytu na bezrobociu miały szansę na znalezienie pracy, jednocześnie nie tracą całkowicie dochodu na życie.

Oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę, o zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się także osoby świadczące usługi na zasadzie umowy agencyjnej, umowy zlecenie, a także ci, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą.

zobacz także:  Ile kosztuje dom z bali? Od czego zacząć budowę domu z bali?

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełniać kilka warunków. Po pierwsze zaraz po utracie pracy, należy niezwłocznie udać się do Urzędu Pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Co więcej, aby otrzymać statu bezrobotnego i liczyć na zasiłek, trzeba mieć przepracowany co najmniej 1 rok w okresie 18 miesięcy poprzedzającym rejestrację. Dodatkowo wynagrodzenie otrzymywane za tę pracę powinno być nie niższe niż najniższa krajowa, a od samego wynagrodzenia powinny być pobierane składki.

Podobnie wygląda to w przypadku osób zatrudnionych na zasadzie umowy agencyjnej, umowy zlecenie oraz tych prowadzących własną działalność gospodarczą, jednocześnie powinni mieć oni odprowadzone składki z kwotą co najmniej minimalnego wynagrodzenia (nie dotyczy to „małego ZUSu”).

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Trzeba pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać od 6 do maksymalnie 12 miesięcy, a kwota zasiłku będzie zależała od staży pracy i można go podzielić na trzy grupy:

  • Podstawowy – gdy ma się od 5 do 20 lat stażu, pierwsze 3 miesiące 847,80 zł brutto, później jest to 665,70 zł brutto
  • Obniżony – gdy ma się do 5 lat stażu, zasiłek wynosi 80%, czyli 678,30 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące i później 532,60 zł brutto
  • Podwyższony – gdy ma się powyżej 20 lat stażu, zasiłek wynosi 120% podstawy – pierwsze 3 miesiące 1017,40 brutto, później jest to 798,90
zobacz także:  Praca za granicą a kredyt w Polsce, czy dostaniesz?

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby bezrobotne?

Osoby bezrobotne, oprócz pieniędzy mogą otrzymać także inne wsparcie. Przede wszystkim jest to pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, z tego też powodu mogą liczyć nie tylko na nowe propozycje pracy, ale i możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i kursach, które będą opłacane przez Urząd Pracy. Jeżeli odmówi się takiego szkolenia, można tym samym stracić także i zasiłek.

Dodatkowo osoby będące bezrobotne, mogą jednocześnie pobierać także inne świadczenia, jak zasiłek rodzinny, służący do częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka, z kolei jeżeli dana osoba zrezygnowała z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny może też liczyć na specjalny zasiłek opiekuńczy. Bezrobotny może także ubiegać się o zasiłki z opieki społecznej: zasiłek stały, okresowy lub celowy. Oprócz tego taka osoba ma pełne prawo do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

komentarze 2

  1. czarnychlebikawa pisze:

    Nie jest to dużo ale zawsze coś jeśli nie można liczyć na inną pomoc.

  2. Emilia pisze:

    Te zasiłki są tragicznie niskie. Oczywiście lepiej mieć coś niż nic, ale tak głodowa stawka jest uwłaczająca…

Dodaj Twój komentarz