czwartek, 18 kwietnia 2024
HotMoney

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, kto dostanie zasiłek? Jaka jeszcze pomoc dla bezrobotnych?

Pieniądze i rachunki

Choć bezrobocie w Polsce spada, nadal znajduje się dość spora grupa osób będących be pracy lub takich, którzy tę pracę stracili z jakiś przyczyn. Wiele osób sięga w tym przypadku po zasiłek dla bezrobotnych, ale komu on właściwie przysługuje? Ile wynosi? Na jaką pomocą mogą liczyć osoby pozostające bez pracy?

Kto może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych?

Po pierwsze i chyba najważniejsze, aby móc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych należy przede wszystkim wykazać się odpowiednim stażem pracy. Innymi słowy, aby móc liczyć na pomoc finansową z racji bezrobocia, trzeba było wcześniej pracować i z jakiś przyczyn stracić pracę. Jest to swego rodzaju forma wsparcia dla tych osób i pewną zachętą do tego, by w czasie swojego pobytu na bezrobociu miały szansę na znalezienie pracy, jednocześnie nie tracą całkowicie dochodu na życie.

Oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę, o zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się także osoby świadczące usługi na zasadzie umowy agencyjnej, umowy zlecenie, a także ci, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą.

zobacz także:  Jakie ceny osiąga parówka... gdy jesteś na stadionie, koncercie?

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba spełniać kilka warunków. Po pierwsze zaraz po utracie pracy, należy niezwłocznie udać się do Urzędu Pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Co więcej, aby otrzymać statu bezrobotnego i liczyć na zasiłek, trzeba mieć przepracowany co najmniej 1 rok w okresie 18 miesięcy poprzedzającym rejestrację. Dodatkowo wynagrodzenie otrzymywane za tę pracę powinno być nie niższe niż najniższa krajowa, a od samego wynagrodzenia powinny być pobierane składki.

Podobnie wygląda to w przypadku osób zatrudnionych na zasadzie umowy agencyjnej, umowy zlecenie oraz tych prowadzących własną działalność gospodarczą, jednocześnie powinni mieć oni odprowadzone składki z kwotą co najmniej minimalnego wynagrodzenia (nie dotyczy to „małego ZUSu”).

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Trzeba pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać od 6 do maksymalnie 12 miesięcy, a kwota zasiłku będzie zależała od staży pracy i można go podzielić na trzy grupy:

  • Podstawowy – gdy ma się od 5 do 20 lat stażu, pierwsze 3 miesiące 847,80 zł brutto, później jest to 665,70 zł brutto
  • Obniżony – gdy ma się do 5 lat stażu, zasiłek wynosi 80%, czyli 678,30 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące i później 532,60 zł brutto
  • Podwyższony – gdy ma się powyżej 20 lat stażu, zasiłek wynosi 120% podstawy – pierwsze 3 miesiące 1017,40 brutto, później jest to 798,90
zobacz także:  Jak wybrać ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników? Ubezpieczenia medyczne dla firm

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby bezrobotne?

Osoby bezrobotne, oprócz pieniędzy mogą otrzymać także inne wsparcie. Przede wszystkim jest to pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia, z tego też powodu mogą liczyć nie tylko na nowe propozycje pracy, ale i możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i kursach, które będą opłacane przez Urząd Pracy. Jeżeli odmówi się takiego szkolenia, można tym samym stracić także i zasiłek.

Dodatkowo osoby będące bezrobotne, mogą jednocześnie pobierać także inne świadczenia, jak zasiłek rodzinny, służący do częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka, z kolei jeżeli dana osoba zrezygnowała z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny może też liczyć na specjalny zasiłek opiekuńczy. Bezrobotny może także ubiegać się o zasiłki z opieki społecznej: zasiłek stały, okresowy lub celowy. Oprócz tego taka osoba ma pełne prawo do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

komentarze 2

  1. czarnychlebikawa pisze:

    Nie jest to dużo ale zawsze coś jeśli nie można liczyć na inną pomoc.

  2. Emilia pisze:

    Te zasiłki są tragicznie niskie. Oczywiście lepiej mieć coś niż nic, ale tak głodowa stawka jest uwłaczająca…

Dodaj Twój komentarz