wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Fundusz Konwersji, Rosja a INF… – przegląd 3 lipiec 2019

moneta w dłoni

Utworzenie Funduszu Konwersji nie jest już dłużej w rządowych planach pomocy frankowiczom. Dlaczego z niego zrezygnowano?

Nie będzie Funduszu Konwersji

Odbyła się sejmowa debata nad sprawozdaniem Komisji finansów wobec prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt ten zakłada między innymi zwiększenie elastyczności zasad udzielania frankowiczom pomocy Funduszu Wspierającego oraz utworzenie Funduszu Konwersji. Miałyby składać się na niego banki, a ze środków tych byłoby finansowane przewalutowanie kredytów.

Teraz jednak Tadeusz Cymański, sprawozdawca projektu, zapowiedział złożenie poprawek, dzięki którym Fundusz zostanie wykreślony z projektu. Wyjaśniając powody tej decyzji, zwrócił uwagę, że konwersja była źle oceniana, w tym również przez samych frankowiczów. Poza tym niedozwolonymi klauzulami w umowach bankowych ma się zająć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a przyjęcie zapisów o konwersji skomplikowałoby okoliczności wydawania werdyktu.

Zgodnie z projektem kwota pomocy ma być zwiększona trzykrotnie w stosunku do ustawy z 2015 roku. Pomoc udzielana będzie przez trzy lata, bez odsetek, a jej spłata zacznie się po dwóch latach karencji od zakończenia pomocy.

zobacz także:  Popularne kanały i programy kulinarne

Za pobyt z dzieckiem w szpitalu nie będzie opłat

W życie weszła nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nią szpitale nie będą już pobierać opłat od rodziców i opiekunów towarzyszącym w placówce dzieciom i opiekunom. Znowelizowana ustawa kwalifikuje obecność rodzica bądź opiekuna jako dodatkową opiekę pielęgnacyjną.

Boeing zapłaci rodzinom ofiar katastrof

Amerykański koncern lotniczy Boeing Company podał do wiadomości, że przeznaczy 100 mln dolarów na pomoc rodzinom pasażerów, którzy zginęli w dwóch katastrofach samolotów tej firmy. Przypomnijmy, że w tych katastrofach lotniczych, mających miejsce w Indonezji i Etiopii, śmierć poniosło łącznie 346 osób.

Fundusze Boeinga zgodnie z założeniem mają być przeznaczone na finansowanie codziennych wydatków, edukacji i pomoc w innych trudnościach.

Rosja wstrzymuje udział w INF

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o wstrzymaniu udziału Rosji w układzie INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Tym samym Rosja zawiesza obowiązywanie układu INF na czas nieokreślony. Prezydent będzie miał prawo jego ewentualnego wznowienia.

Układ INF został podpisany w 1987 roku przez Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa, przywódców USA i ZSRR. Przewidywał likwidację arsenałów wspomnianej broni, zabraniał jej produkowania, przechowywania i stosowania.

zobacz także:  Koszty kredytu hipotecznego to nie tylko oprocentowanie - jakie opłaty przy kredycie hipotecznym?

Ostatnio już Stany Zjednoczone zapowiedziały wycofanie się z porozumienia, zarzucając Rosji rozmieszczanie zakazanych przez układ pocisków 9M729. Teraz Rosja swoją decyzję tłumaczy właśnie postępowaniem Stanów Zjednoczonych.

Dodaj Twój komentarz