piątek, 24 maja 2024
HotMoney

Energia geotermalna – czym jest, jak można wykorzystać? Gdzie w Polsce i Europie są zasoby energii geotermalnej?

gejzer

Ziemia daje nam ogromne możliwości wykorzystania jej zasobów. Podczas eksploatacji naturalnych złóż niezwykle istotny jest aspekt ekologiczny i ekonomiczny. Źródła energii odnawialnej są alternatywą dla tradycyjnych metod pozyskiwania energii np. węgla. Jednym z nich jest energia geotermalna. Czym jest i jak ją pozyskać?

Czym jest energia geotermalna?

Zgromadzona pod powierzchnią ziemi, w skałach i wypełniających ich szczeliny płynach, energia jest naturalnym ciepłem wnętrza naszej planety. Kiedy jej nośnikiem jest para i woda, tzw. płyny złożowe mamy do czynienia z energią geotermalną. Jest to niewyczerpalne źródło, ponieważ jądro Ziemi nieustannie produkuje ciepło, które jest wydzielane podczas zachodzących reakcji rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Gorące źródła, które cyrkulują w przepuszczalnej warstwie skorupy naszej planety, na głębokości poniżej 1 km są podstawą działania energetyki geotermalnej.

Technologia stosowana w pozyskiwaniu energii geotermalnej jest nieco podobna do odwiertów wykorzystywanych w wydobyciu ropy naftowej. Istotne, że proces pozyskiwania takiej energii nie może przebiegać gwałtownie i szybko, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wychłodzenia skał.

zobacz także:  Pożyczka na dowód - kto może pożyczyć gotówkę na dowód? Ile możesz pożyczyć na dowód?

W jaki sposób można wykorzystać energię geotermalną?

Wydobycie wód termalnych jest opłacalne kiedy zalegają na stosunkowo niewielkiej głębokości, mają wysoką temperaturę (na głębokości do 2 km sięga ona ok. 65 stopni Celsjusza) i zawierają niewielkie ilości składników mineralnych.

Wzrost popularności pozyskiwania tego rodzaju energii przyczynia się do rozwoju nowych technologii. Energia geotermalna jest wykorzystywana w elektrowniach geotermalnych. Pełnią tutaj rolę zakładów ciepłowniczych, jest to możliwe dzięki użyciu specjalnych pomp ciepła.

Uzyskane ciepło spożytkować możemy na ogrzewanie domów, lokali mieszkalnych. Wykonanie odwiertów i montaż właściwej instalacji to koszt około kilkudziesięciu złotych. Warto jednak rozważyć tę koncepcję ogrzewania, nawet jeśli zazwyczaj jest związana z koniecznością zaciągnięcia pożyczki gotówkowej.

Tak pozyskanego ciepła używa się również do ogrzewania kompleksów rekreacyjnych, na bazie energii geotermalnej funkcjonują już nowoczesne kąpieliska. Wykorzystuje się je również w odmrażaniu, usuwaniu lodu z jezdni i chodników, ogrzewaniu upraw pod zamknięciem, w suszeniu produktów rolnych.

Pozyskaną energię geotermalną wykorzystuje się również do produkcji prądu elektrycznego, prym wiodą tutaj Islandia, Kostaryka oraz Filipiny.

zobacz także:  Ile kosztuje miejsce na cmentarzu? Ceny miejsc na polskich cmentarzach

Jaka jest geografia polskich zasobów energii geotermalnej?

Specjaliści w dziedzinie złóż energii szacują, że na około 80% powierzchni Polski istnieje możliwość wykorzystania wód geotermalnych. Na terenie naszego kraju zbudowano już kilka zakładów pozyskujących energię tym sposobem, znajduje się min. w Pyrzycach. W uzdrowiskach w Uniejowie, Cieplicach i Ciechocinku wody geotermalne znalazły swoje zastosowanie w lecznictwie zamontowano tam też instalacje do ogrzewania obiektów i napełniania basenów.

W których miejscach Europy znajdują się złoża energii geotermalnej?

W niektórych krajach europejskich jak np. Austria, Szwecja czy Norwegia system ciepłowniczy jest zdominowany przez geotermalne ogrzewanie. Prym wiedzie Islandia, która z uwagi na wulkaniczne ukształtowanie terenu i korzystne warunki hydrologiczne jest krajem, w którym przemysł w dużej mierze oparty jest na wykorzystaniu wód termalnych.

Dodaj Twój komentarz