czwartek, 18 kwietnia 2024
HotMoney

Elektroniczna ewidencja odpadów, Kradzieże z bankomatów… – przegląd 24 lipiec 2019

wysypisko śmieci

Podpisana została nowelizacja ustawy o odpadach, co oznacza, że ich ewidencja będzie się teraz odbywać w formie elektronicznej.

Elektroniczna ewidencja odpadów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach wprowadzającą ich elektroniczną ewidencję. To oznacza, że od 1 stycznia 2020 roku wyłącznie w formie elektronicznej będzie prowadzona ewidencja odpadów, rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, oraz sprawozdawczość. Będzie się to odbywać za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Forma pisemna składania wniosków ma być dostępna jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych, które uczestniczą w obrocie gospodarczym bez ustanowionego oddziału na terytorium Polski.

Dostęp do danych z zasobów Bazy będą miały Policja, Inspekcja Nadzoru Drogowego i organy nadzoru górniczego. Zmiany dotyczą także przepisów, które określają obowiązkowy zakres informacji w sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne, prowadzące punkty selektywnego zbierania takich odpadów, prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kradzieże z bankomatów

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy zajmowali się okradaniem bankomatów w Polsce i Europie. Przy pomocy rurki wprowadzanej do urządzeń wpuszczali oni gaz, a następnie detonowali ładunek, wysadzając w ten sposób bankomaty.

zobacz także:  Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa – sposoby wyliczania, zarządzanie majątkiem firmy

46- i 55-latek dopuścili się tego procederu w Warszawie, Parzniewie i Mościskach, a nie wyklucza się, że są również odpowiedzialni za włamania do bankomatów w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Olsztynie. Policjanci podejrzewają, że mogli oni działać również w Czechach, Austrii, Słowacji i Słowenii. Na trop przestępców naprowadził policję samochód, którym się oni poruszali – mazda CX-5, widoczna na licznych nagraniach z monitoringu.

Odszkodowanie za zanieczyszczoną ropę

Określono wysokość odszkodowań w związku z dostaniem się do systemu rurociągów ropy nieodpowiedniej jakości. Rosyjski Transnieft poinformował, że ustalił graniczną wysokość wypłat za zanieczyszczoną ropę w wysokości 15 dol za baryłkę. Aby otrzymać takie finansowe zadośćuczynienie, trzeba oczywiście dysponować dokumentami, potwierdzającymi poniesione straty.

Dyskryminacja wiekowa w Google?

Ponad 200 osób w wieku około 40 lat wygrało sprawę przeciw firmie Google, która odrzuciła ich aplikacje o pracę. Złożyły one pozew, twierdząc, że miała miejsce dyskryminacja ze względu na ich wiek. Zgodnie z wyrokiem sądu Google będzie musiał zapłacić łącznie 11 mln dol kary.

Mimo przegranego procesu Google przekonuje, że we wspomnianych wypadkach wiek nie był wcale czynnikiem, który zdecydował o odrzuceniu aplikacji. Powodem miał być brak wystarczającej orientacji w dziedzinie nowych technologii.

zobacz także:  Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Co to jest świadectwo energetyczne, kiedy warto je mieć?

Dodaj Twój komentarz