niedziela, 26 maja 2024
HotMoney

Czym są biura informacji gospodarczej? Rodzaje BIG-ów w Polsce

słupek monet na tle zegara

Czym zajmują się Biura Informacji Gospodarczej? Jakie biura tego typu działają na terenie Polski?

Biura Informacji Gospodarczej – co to takiego?

Biura Informacji Gospodarczej to firmy, których przedmiotem działalności jest gromadzenie gospodarczych danych na temat rzetelności płatniczej przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz przekazywanie tych informacji zainteresowanym podmiotom.

Głównym zadaniem BIG-ów jest gromadzenie informacji o dłużnikach, ale obecnie zbierają również dane pozytywne o terminowym regulowaniu zobowiązań. Pośredniczą też w wymianie informacji, które pochodzą z innych rejestrów, na przykład z Biura Informacji Kredytowej czy Rejestru Należności Publicznoprawnych.

BIG-i pełnią funkcję nie tylko informacyjną, ponieważ oprócz zapewnienia możliwości sprawdzenia płatniczej wiarygodności klientów i kontrahentów, wspomagają jednych i drugich w odzyskiwaniu zaległych należności.

Kto zostaje wpisany do bazy BIG?

Dłużnicy indywidualni mogą trafić do rejestrów Biura Informacji Gospodarczej, jeżeli ich dług wynosi co najmniej 200 zł, a od upłynięcia terminu wyznaczonego na spłatę upłynęło przynajmniej 30 dni. Wcześniej muszą oni otrzymać od swych wierzycieli pisemne wezwanie do zapłaty. Podobnie sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorców, ale tu minimalna kwota długu wynosi 500 zł.

zobacz także:  Ile kosztuje karta wędkarska? Kto i gdzie nie musi mieć karty wędkarskiej?

Dłużnik musi być powiadomiony przez wierzyciela przynajmniej miesiąc wcześniej, zanim jego nazwisko znajdzie się w rejestrze BIG-u. W ten sposób ma on jeszcze czas, aby uregulować swoje zobowiązania i zapobiec wpisaniu do Bazy.

Jakie informacje można sprawdzić w BIG-u?

To, jaki zakres informacji można uzyskać w BIG-u i kogo mogą one dotyczyć, zależy od podmiotu, wnoszącego o ich udzielenie. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, mogą sprawdzić siebie samych lub innych przedsiębiorców, a także poszczególnych konsumentów, na to jednak muszą uzyskać ich zgodę.

Konsumenci natomiast mogą sprawdzać samych siebie, raz na pół roku bez żadnych dodatkowych opłat. Mają też nieograniczone prawo, by sprawdzać przedsiębiorców. Nie mogą natomiast sprawdzać innych konsumentów.

Jakie informacje znajdziemy w BIG-ach? Będą to dane dotyczące wszelkich przeterminowanych zadłużeń, na przykład wobec operatorów sieci telefonicznych, telewizji kablowych, czy gazowni. Za pośrednictwem BIG-ów można również uzyskać dostęp do bazy Biura Informacji Kredytowej i zasobów informacyjnych Związku Banków Polskich.

Jakie BIG-i działają w Polsce?

Wśród działających w Polsce BIG-ów wymienić można InfoMonitor, zapewniający dostęp do bazy BIK i Związku Banków Polskich. Można zarejestrować się przez internet, a w przypadku odzyskania długu czy zwrotu należności nie są pobierane dodatkowe opłaty.

zobacz także:  Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - czy konieczne?

Innym biurem tego typu jest Krajowy Rejestr Długów. Zapewnia firmom pełną pomoc w egzekwowaniu należności w formie pism ponaglających i wezwań do zapłaty. Prowadzi także program ochrony przedsiębiorców, sprawdzając szczegółowo wypłacalność klientów i na bieżąco nadzorując zmiany w sytuacji materialnej kontrahentów.

Jest jeszcze ERIF BIG – zbiera dane zarówno negatywne jak i pozytywne. Pozwala monitorować zmiany w danych konkretnych firm – powiadomienia są generowane automatycznie. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej dzięki współpracy z zagranicznymi biurami pozwala również na sprawdzanie danych firm i osób indywidualnych działających i mieszkających na terenie Niemiec, Austrii, czy Szwajcarii.

Dodaj Twój komentarz