piątek, 18 czerwca 2021
HotMoney

Czym jest profil zaufany? Jak założyć profil zaufany?

kobieta przy komputerze

W czasach, gdy coraz więcej spraw załatwiamy za pośrednictwem internetu, niezbędne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą nam na wykorzystanie tego narzędzia także w przypadku spraw urzędowych. Stale rośnie tempo życia, mało kto ma czas by stać w długich kolejkach do okienek w celu złożenia jakiegokolwiek podania, wniosku czy deklaracji. W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło bezpłatne narzędzie, jakim jest profil zaufany.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany służy do potwierdzania swojej tożsamości w internecie oraz składania podpisu zaufanego. Ta bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywateli Polski działa w elektronicznych systemach administracji. Można jej używać zamiast podpisu kwalifikowanego. Posiadając profil zaufany możemy wnosić do urzędów podania, skargi, wnioski, deklaracje oraz opłaty bez składania osobistej wizyty w urzędzie.

Profil zaufany (eGO) jest metodą uwierzytelniania wykorzystywaną przez takie systemy, jak: elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platforma Usług Administracyjnych, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralna ewidencja Pojazdów i Kierowców i inne.

Jak założyć profil zaufany?

Chcąc otworzyć swój profil zaufany, musimy w pierwszej kolejności założyć konto w portalu pz.gov.pl. Kolejną czynnością jest złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego. W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, należy udać się do wybranego urzędu (może to być urząd miasta/gminy, starostwo powiatowe, urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd wojewódzki lub polski konsulat) w celu potwierdzenia swojej tożsamości oraz weryfikacji danych osobowych z tymi, które wprowadziliśmy do systemu.

Inną możliwością jest założenie oraz potwierdzenie profilu zaufanego poprzez bankowość elektroniczną. Kolejna alternatywa to użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Co jeszcze warto wiedzieć o profilu zaufanym?

Dane, jakie są zapisane w profilu zaufanym to imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Przy użyciu tego profilu mamy możliwość sprawdzenia swoich puntów karnych, danych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w rejestrze PESEL a także to, czy nasz dowód osobisty jest unieważniony. Profil zaufany może założyć każdy kto ma numer PESEL. Dokonać tego można w dowolnym momencie.

Warto pamiętać o tym, ze profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak po tym czasie istnieje możliwość przedłużenia jego ważności o kolejne 3 lata. Usługa ta jest w pełni bezpłatna, czym różni się od stworzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ważna informacją dla osób przebywających za granicą jest to, że również mogą złożyć swój profil zaufany i potwierdzić go nawet osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym.

Korzystanie z profilu zaufanego ułatwia złożenie wniosku o nowy dowód osobisty, uzyskanie odpisu aktów stanu cywilnego, czy zgłoszenie urodzenia dziecka. Dzięki niemu można też sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie, czy sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS.

komentarze 3

    Dodaj Twój komentarz