wtorek, 16 kwietnia 2024
HotMoney

Co wiemy o dopłatach z Unii Europejskiej? Czy Polsce się to opłaca, jakie są opinie w sieci?

Niebieska flaga z gwiazdkami

O dotacjach z Unii Europejskiej jest głośno odkąd przystąpiliśmy do wspólnoty. Pozwalają one na większy rozwój, wsparcie własnego biznesu, skorzystanie z z innowacyjnych technologii. Dopłaty z Unii Europejskiej przeznaczone są do różnych osób, nawet bezrobotnych. Co jeszcze trzeba wiedzieć o dopłatach z UE?

Dotacje z Funduszy Europejskich

Celem dotacji z UE jest zmniejszenie różnic pomiędzy państwami lepiej rozwiniętymi a słabiej rozwiniętymi. Wsparcie finansowe konkretnych osób ma wyrównać szanse na rynku pracy i wspomóc rozwinięcie własnego biznesu. W kontekście Funduszy Europejskich najczęściej mówi się o środkach przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw i aktywizację osób bezrobotnych. Z dotacji Unii Europejskiej finansowane są doradztwa zawodowe, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże, praktyki. Można liczyć także na dofinansowanie działalności gospodarczej.

Dopłaty na rozwój działalności

Osoby starające się o dotacje na rozwój działalności mogą liczyć na środki w wysokości nawet 40000 złotych. Są one bezzwrotne, chyba że dana osoba nie wywiąże się z umowy. Dopłaty z Unii Europejskiej przeznaczone są dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, nie uczą się i nie mają pracy. Ich sytuacja zostanie poddana analizie i na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania obejmujący doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, staże, ale i dofinansowanie do rozpoczęcia własnej działalności.

zobacz także:  Na czym polega inflacja? Największe inflacje w historii

Na środki z Unii Europejskiej mogą liczyć także osoby, które ukończyły już 30 lat i nie pracują. Mechanizm działania przyznawania tych dotacji jest podobny jak w poprzednim przypadku, jednak mogą być dodatkowe warunki, które bywa, że różnią się od województwa, zatem najlepiej dowiadywać się o szczegóły w konkretnych urzędach pracy.

Na jednorazowe dotacje z Funduszy Europejskich mogą liczyć kobiety bezrobotne, osoby trwale bezrobotne, po 45. roku życia, niepełnosprawne i z niskim wykształceniem.

Co trzeba zrobić, żeby dostać dotacje z Unii Europejskiej?

Najważniejszy jest pomysł na biznes. Następnie trzeba dowiedzieć się, czy w miejscu zamieszkania realizowane są projekty wsparcia w konkretnej branży, która nas interesuje. Jeśli tak, należy skontaktować się z osobami, które zajmują się koordynacją takiego wsparcia. Podstawą do uzyskania dotacji z Funduszy Unijnych jest napisanie solidnego biznesplanu. To on jest analizowany przez Komisję Oceny Wniosków. Wnioski, jeśli zawierają błędy, mogą być odrzucane jednak nie należy się zniechęcać. Można składać je wielokrotnie, a nawet aż do skutku.

Aby otrzymać dopłaty wymagany jest także wkład własny na rozpoczęcie działalności. Jego wysokość może być uzależniona od rodzaju projektu. Nie ma przeciwwskazań, by środki te pochodziły np. z kredytu lub pożyczki gotówkowej.

zobacz także:  Budżet 2020, Kary KNF

Komisje Oceny Wniosków biorą szereg wytycznych pod uwagę. Oceniana jest treść wniosku i jego cel, możliwości wykonania projektu oraz jego zgodność z wytycznymi merytorycznymi.

1 komentarz

  1. Hudziak pisze:

    Jak ktoś chce skorzystać, to jak dla mnie to dobry sposób. Państwo nie daje takich możliwości, albo są takie ograniczenia, że szans nie ma, to UE pomaga. Zdania na ten temat pewnie są podzielone, ale kto skorzystał, ten pewnie będzie chwalił.

Dodaj Twój komentarz