środa, 14 kwietnia 2021
HotMoney

Co to jest danina solidarnościowa? Kto zapłaci nowy podatek?

Kobieta pod parasolem

Danina solidarnościowa to nowy podatek wprowadzony w 2018 roku. Dotyczy ona najbogatszych osób i powiązana jest z Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa została już podpisana i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Co powinniśmy o tym wiedzieć? Kogo konkretnie ona obejmuje?

Czego dotyczy danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa jest częścią ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która została podpisana przez prezydenta we wrześniu 2018 roku. Jest to nowa instytucja, której zadaniem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami, a jej działanie ma być zasilane właśnie przez specjalny fundusz z pomocą daniny solidarnościowej. Będą nią objęte osoby zarabiające najwięcej poprzez odliczenie od podatku.

Kogo obejmie danina solidarnościowa?

W przypadku daniny solidarnościowej mówi się o osobach najlepiej zarabiających. Konkretnie chodzi o tych, których roczny dochód wynosi pond 1 mln. Na tej podstawie odlicza się 4% nadwyżki powyżej miliona za każdy rok podatkowy, a pieniądze w formie składki przekazywane będą na Fundusz w celu dofinansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pieniądze te będą także przekazywane częściowo z Funduszu Pracy. Z danych wynika, że ten dodatkowy podatek obejmie około 21 tysięcy osób w Polsce.

Dotyczyć ona będzie tylko osób fizycznych, także tych prowadzących działalność gospodarczą (np. firmy rodzinne). Obejmuje ona zarówno polskich rezydentów, jak i nierezydentów, czyli tych prowadzących działalność za granicą, ale mają ograniczony obowiązek podatkowy w naszym kraju. W tym przypadku będzie liczony tylko dochód ponad 1 mln uzyskanego w Polsce.

W czym ma pomóc Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

Pieniądze z daniny będą przekazywane na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, co to jednak oznacza konkretnie? Pomoc będzie w bardzo szerokim zakresie, ponieważ dotyczyć będzie zarówno osób trwale, jak i czasowo niepełnosprawnych i obejmować wsparcie w takich aspektach życia jak aktywizacja zawodowa i społeczna. Zalicza się do między inny ułatwienie dostępu do transportu, informacji, technologii, jak również różnego typu usług i dóbr oraz możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji, co pomogą w normalnym funkcjonowaniu.

Jak zapłacić daninę solidarnościową?

Danina solidarnościowa związana jest z rocznym rozliczeniem PIT i będzie trzeba to zrobić w tym samym urzędzie skarbowym, w którym składa się swoją deklarację podatkową. Póki co w jaki sposób ma się odbywać to odliczenie nie jest wiadome, jednakże wzór deklaracji powinien dostać udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej właściwego urzędu ministra finansów publicznych. Czas na składania deklaracji z odliczoną daniną solidarnościową jest taki sam, jak przy składaniu standardowej deklaracji podatkowej, czyli do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

Kiedy trzeba zapłacić daninę solidarnościową?

Ustawa została opracowana i podpisana w 2018 roku i weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że ma ona zastosowanie do dochodów powyżej 1 mln od osób fizycznych, które zostaną uzyskane właśnie od 1 stycznia 2019 rok. Co za tym idzie, pierwszą taką deklarację daniny solidarnościowej w odliczaniu podatku PIT będzie trzeba złożyć w 2020 roku. Oczywiście obowiązuje tutaj termin do 30 kwietnia danego roku.

komentarze 2

    Dodaj Twój komentarz