sobota, 20 lipca 2024
HotMoney

Co to jest abolicja podatkowa? Abolicja ZUS?

Podatki

Polacy uzyskujący dochody za granicą w poprzednich latach mieli niemały problem z rozliczaniem swojego wynagrodzenia. Dlatego dla nich wprowadzono tzw. abolicję podatkową. Co to jest i czego dokładnie dotyczy? I czy abolicja ZUS jest czymś podobnym?

Co to jest abolicja podatkowa?

Abolicja podatkowa jest to ustawa, która dotyczy Polaków pracujących w latach 2002-2007 w krajach, z którymi Polska miała podpisaną niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania lub w ogóle nie podpisała takiej umowy. Problem ten dotyczył m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Holandii, Australii czy Belgii.

Obecnie polskie przepisy określają dwie metody unikania podwójnego opodatkowania – wyłączenie z progresją oraz odliczanie proporcjonalne. Pierwsza z nich polega na tym, że wynagrodzenie uzyskiwane za granicą zostaje wyłączone z opodatkowania w naszym kraju. Jest on jednak brany pod uwagę podczas ustalania podatku od dochodu osiągniętego w Polsce. Natomiast metoda odliczania proporcjonalnego zakłada, że opodatkowaniu podlega zarówno dochód osiągnięty w Polsce, jak i za granicą.

zobacz także:  Jak sprawdzić właściciela konta w banku?

Abolicja podatkowa dotyczy tych osób, które rozliczały się według zasad wyłączenia z progresją, która powoduje nierówność traktowania podatników pracujących za granicą. Przy czym istotne jest, że nie dotyczy to osób, które przeniosły swoje miejsce zamieszkania do innego kraju oraz dochodów uzyskiwanych z pracy w tzw. „rajach podatkowych”, czyli m.in. w Monako czy Hongkongu.

Komu przysługuje abolicja podatkowa?

Abolicja podatkowa przysługuje polskim podatnikom, którzy pracują za granicą. Ma to na celu uniknięcie konieczności zmiany rezydencji podatkowej, co dotychczas było jedynym sposobem na to, aby uniknąć rozliczania się z krajowym fiskusem. Przy czym co jest istotne, dotyczy to tylko osób, które za granicą pracowały w latach 2002-2007. Oznacza to, że ostatni wniosek o abolicję podatkową mógł zostać złożony za rok 2007. Natomiast od 2008 roku wprowadzono tzw. ulgi abolicyjne. Czym się to różni?

Od kiedy przyznawane są ulgi abolicyjne?

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP zakłada tzw. ulgę abolicyjną. Nie jest to to samo, co abolicja podatkowa. Jakie są różnice?

zobacz także:  Elektroniczna ewidencja odpadów, Kradzieże z bankomatów... - przegląd 24 lipiec 2019

Ulga dotyczy tych podatników, którzy uzyskiwali dochody za granicą i którzy nie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce na zasadzie zwolnienia z progresją. Dzięki temu możliwe jest wyrównanie wysokości podatku dla obu wspomnianych wcześniej metod rozliczeń.

Abolicja składek ZUS

Kolejną, ważną zmianą jest abolicja ZUS, która została wprowadzona wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W jej myśl możliwe jest całkowite umorzenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Co istotne, umarzane są nie tylko nieopłacone składki, ale również odsetki od nich.

Dodaj Twój komentarz