piątek, 19 lipca 2024
HotMoney

Zmiany w programie „Czyste powietrze”, Dofinansowanie na wózki inwalidzkie… – przegląd 26 lipiec 2019

dym z komina

Do programu „Czyste powietrze” wprowadzono zmiany. Mają one uprościć procedury. Wnioskowanie o dofinansowanie będzie teraz łatwiejsze.

Zmiany w programie „Czyste powietrze”

„Czyste powietrze”, uruchomiony w 2018 roku rządowy program oferujący dofinansowanie do 53 tys. zł termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w domach, czekają zmiany. Nabór wniosków został wstrzymany w styczniu, a 29 lipca w życie wejdą zmiany upraszczające proces finansowania.

Istotną zmianą jest delegacja uprawnień do przyjmowania wniosków – od teraz będą mogły zajmować się tym nie tylko Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale również gminy. Także wzór formularza został zmieniony. Będzie teraz uproszczony i rozszerzony o warunki umowy dotacji i oświadczenie woli wnioskodawcy. Dzięki temu nie będzie już trzeba dodatkowo odwiedzać Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by dopełnić formalności. Formularz został podzielony – jego osobna część została wyodrębniona na ustalenie wysokości dochodu przypadającej na członka gospodarstwa domowego.

Usunięto załącznik nr 1 „Wymagania techniczne”, a jego zapisy przeniesiono do dokumentu głównego. Budynki nieobjęte wymianą w ramach programu, które przed 15 grudnia 2002 roku otrzymały pozwolenie na budowę, zostały zwolnione z konieczności spełnienia warunków technicznych dla źródeł ciepła. Pozostawiono jednak wymóg dla źródeł ciepła na paliwa stałe.

zobacz także:  Czy można odstąpić od umowy kredytu?

Dofinansowanie na wózki inwalidzkie

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg poinformowała, że w związku ze zgłaszanymi w trakcie publicznych konsultacji potrzebami osób niepełnosprawnych, podjęto decyzję o ponownym uruchomieniu pomocy w zakupie elektrycznego wózka inwalidzkiego. Program ten został przerwany w roku 2015. Po jego wznowieniu osoby z dysfunkcją ruchu będą mogły na ten cel otrzymać do 10 tys. zł dofinansowania. Po przeanalizowaniu budżetu PFRON ustalił, że przeznaczy w tym roku na ten cel 20 mln zł.

Szacuje się, że z pomocy może skorzystać 2,2 tys. osób, dorosłych i dzieci, które nie są w stanie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Żeby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie albo w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON. Formularz należy złożyć do 31 sierpnia 2019 r. W przypadku dzieci do 16 lat potrzebne będzie orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób powyżej tego roku życia – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rosja vs Wielka Brytania – wojna medialna

Ofcom (Offie of Communications), organ państwowy, kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji w Wielkiej Brytanii, wymierzył rosyjskiej telewizji RT karę grzywny w wysokości 200 tys. funtów za złamanie zasad bezstronności mediów w podawaniu informacji. Dotyczy to przede wszystkim relacji na temat zatrucia byłego szpiega rosyjskiej wojskowej służby wywiadowczej GRU Siergieja Skripala.

zobacz także:  Koszty izolacji termicznej domu. Ile kosztuje ocieplenie ścian, stropu, dachu?

W odpowiedzi na te działania rosyjskie MSZ oświadczyło, że uważa decyzję Ofcomu za akt bezpośredniej cenzury. Podkreśliło, że grzywnę wymierzono bez decyzji sądu, a jej wysokość przewyższa te, które są wymierzane innym mediom. Według strony rosyjskiej brytyjskie media regularnie dopuszczają się przeinaczania faktów w publikacjach dotyczących Rosji. Rosyjskie MSZ w pisemnym oświadczeniu ostrzegło, że teraz brytyjskie media pracujące w Rosji powinny przygotować się na konsekwencje tych działań.

Dodaj Twój komentarz