czwartek, 15 kwietnia 2021
HotMoney

Zasiłki, dotacje, pomoc dla niepełnosprawnych – jak wygląda w Polsce?

Osoba niepełnosprawna

Jeśli posiadasz orzeczony stopień niepełnosprawności, przysługują Ci dodatkowe prawa, dotacje. Kiedy możesz z nich skorzystać i na pomoc w jakiej wysokości możesz liczyć? Podpowiadamy, jak uzyskać zasiłki dla niepełnosprawnych.

Orzeczenie o niepełnosprawności – kto może uzyskać?

Zacznijmy od tego, że aby móc starać się o uzyskanie dodatkowej pomocy od państwa, musisz posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Komu ono przysługuje?

Wniosek o przyznanie orzeczenia mogą starać się osoby, które ukończyły 16 rok życia i mają naruszoną sprawność organizmu. Trzeba wykazać, że wymagana jest opieka lub pomoc od innych, nie można podjąć pracy zarobkowej lub musi ona zostać przystosowana do rodzaju schorzenia bądź też występują problemy z codziennymi czynnościami, wymagające zakupu specjalistycznych urządzeń.

Przepisy określają trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, jeśli o wydanie orzeczenia zgłaszasz się pierwszy raz. Natomiast gdy zostało ono przyznane na określony czas, o jego przedłużenie musisz starać się najwcześniej 30 dni przed końcem ważności.

Pomoc dla niepełnosprawnych

W jaki sposób posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności może Ci pomóc? W zależności od rodzaju schorzenia, możesz skorzystać z dłuższej przerwy w pracy, krótszego czasu pracy czy też dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Masz możliwość starania się o świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy lub kartę parkingową, pozwalającą na postój w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Ponadto możesz korzystać z usług socjalnych i opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych bądź też pocztowych.

Warto też starać się o dofinansowanie turnusu czy sprzętu rehabilitacyjnego lub pomoc w likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu się.

Dodatkowe świadczenia nie będą Ci jednak przysługiwać automatycznie. W ośrodkach pomocy społecznej czy w urzędach miasta możesz dowiedzieć się, jakie ulgi masz szansę uzyskać.

Zasiłki i dotacje dla osób niepełnosprawnych

A na jaką konkretną pomoc finansową mogą liczyć osoby niepełnosprawne? W zależności od ich sytuacji materialno-życiowej, mogą przysługiwać im zasiłki pielęgnacyjne lub dodatki mieszkaniowe. Jeśli schorzenie uniemożliwia podjęcie aktywności zawodowej, można uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Do tego, raz w roku, przyznany może zostać zasiłek celowy specjalny.

Dodatkowo opiekunowie osób niepełnosprawnych mają prawo do ubiegania się o wsparcie finansowe. Najbardziej potrzebującym przyznawany jest specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak zwykle dostają go Ci, którzy musieli zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

O dofinansowanie można starać się także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub z NFZ. Przepisy ułatwiają też znalezienie pracy przez osoby niepełnosprawne. W jaki sposób? Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą liczyć na dofinansowanie lub zwrot kosztów wynikających z przystosowania stanowiska pracy.

komentarzy 5

    Dodaj Twój komentarz