sobota, 10 czerwca 2023
HotMoney

Upał w pracy – obowiązki pracodawcy i prawa pracownika

termometr

Od dłuższego czasu w Polsce utrzymują się wysokie temperatury. Dla urlopowiczów to świetna wiadomość, natomiast osoby, które muszą stawiać się w pracy, bardzo na tym cierpią. Okazuje się jednak, że prawo pracy ma odpowiednie zapisy dotyczące pracy w czasie upałów. Poznaj obowiązku pracodawcy i prawa pracownika.

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Pierwszym z obowiązków, który jest nałożony na pracodawcę przez Kodeks pracy, ale też doprecyzowany przez Rozporządzenie Rady Ministrów, jest to, że w przypadku upałów musi on dostarczyć pracownikom napoje. Chodzi oczywiście o wodę. W przypadku pracy na otwartej przestrzeni taki obowiązek jest jeśli temperatura wynosi 25°C. W sklepach, biurach i innych zamkniętych pomieszczeniach obowiązek zapewnienia pracownikom wody jest wtedy, gdy temperatura przekroczy 28°C. Woda ma się znaleźć w miejscu pracy i być umieszczona nie dalej niż 75 merów od stanowiska pracy. Oczywiście nie należy jej dostarczać na wniosek pracownika, ale z urzędu.

Co istotne, nie można wypłacać ekwiwalentu – napoje muszą być dostarczone przez zakład pracy. Każdy pracodawca powinien się liczyć z tym, że jeśli odmówi dostarczenia wody, to może mu grozić grzywna. Wynosić może od 1000 zł do nawet 30000 zł. Warto wiedzieć, że w tym roku do Głównego Inspektoratu Pracy wpłynęło już wiele skarg pracowników. Co więcej, Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada wzmożone kontrole.

Upały a temperatura w zakładach pracy

Niestety, pracownicy biurowi, a także w innych miejscach, zamkniętych, muszą się liczyć z tym, że o ile są prawnie uregulowane dolne granice temperatury (18°C i 14°C w halach), o tyle górnej granicy nie ma. Przyjęło się, że 30°C to maksimum, biorąc pod uwagę zapisy o młodocianych pracownikach. Prawnie jednak nie ma takiego zapisu. Przez to, mimo że tak naprawdę od 25°C efektywność w pracy znacznie maleje, niestety nie ma przepisów, które nakładałyby na pracodawcę dodatkowe obowiązki. Są za to prawa, z których może skorzystać.

Dobra wola pracodawcy w czasie upałów

Jeśli chodzi o obowiązki to woda to właściwie wszystko, o co musi się zatroszczyć pracodawca w czasie upałów. Jednak pamiętać należy o tym, że zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma „chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

Wielu o tym myśli i aby zadbać o swoich pracowników, montuje w oknach rolety, żaluzje. Dzięki temu od ekranów komputerów nie odbijają się promienie słoneczne, ale i pomieszczenia się tak nie nagrzewają. Są pracodawcy, którzy rozstawiają wentylatory lub instalują klimatyzatory. Dzięki temu pracownicy mają możliwość dopasowania temperatury do własnych potrzeb.

Oczywiście na tym dobra wola pracodawców nie musi się kończyć. Mogą oni z własnej woli lub na wniosek pracowników wydłużyć przerwy w czasie pracy. Nawet więcej – mogą nawet skrócić „dniówkę”. Co istotne, w takiej sytuacji nie mogą jednak przez to obniżyć wynagrodzenia.

W niektórych wypadkach pracodawca może ulżyć pracownikom pozwalając na większą dowolność ubioru. Chodzi tu oczywiście o biurowy dress code. Odzież robocza musi pozostać z uwagi na BHP.

1 komentarz

  1. Ivan pisze:

    Jeszcze nie słyszałem o pracodawcy, który skróciłby dniówkę swoim pracownikom ze względu na upał… Ale chwała im, jeśli tacy istnieją.

Dodaj Twój komentarz