sobota, 13 kwietnia 2024
HotMoney

Sposoby wyceny spółki

mężczyzna pracujący przy laptopie

Proces wyceny przedsiębiorstwa to jedna z głównych broni, której inwestor używa do oceny wiarygodności obecnej wyceny akcji spółki. W zależności od naszych potrzeb możemy wykorzystać jedną z trzech popularnych metod wyceniania wartości spółki.

Metody majątkowe wyceny spółki

Zacznijmy od tej najpopularniejszej, która traktuje każde przedsiębiorstwo na zasadzie organizacji złożonej z pewnego konkretnego majątku. Zgodnie z metodą majątkową wyceny spółki, każde przedsiębiorstwo powinno być wycenione, wykorzystując prosty model — majątek firmy odjąć jego zobowiązania. Oczywiście syntetyczna i precyzyjna analiza majątkowej wyceny spółki nie jest aż tak zero-jedynkowa, dlatego też w zależności od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa wykorzystuje się różne sposoby wyceny.

Wyróżniamy między innymi wycenę księgową, skupiającą się na wartości netto, wycenę wartości skorygowanej, do której dodaje się grunty, wartości niematerialne i prawne, a także prawa wieczystego użytkowania. Ostatnia z majątkowych metod wyceny to metoda likwidacyjna, która pod uwagę bierze jedynie te składniki majątku, które mogą zostać upłynnione.

Metody dochodowe wyceny spółki

Jeśli najważniejszym rynkiem dla inwestora jest giełda akcje mogą być również wycenione za pośrednictwem metod dochodowych. Metody wyceny dochodowej opierają się z kolei o założenie spółki, jako inwestycji, która prognozuje uzyskanie dochodów w przyszłości. A zatem dochód, który jest analizowany przez inwestorów, może przybrać formę dywidend, wolnych przepływów pieniężnych, ale też zysku netto.

zobacz także:  Jak oszczędzać w 2019 roku? Lokaty, konta oszczędnościowe czy fundusze inwestycyjne?

W tej metodzie wykonuje się analizę zdyskontowanych sald przepływów pieniężnych, które w możliwie jak najbardziej precyzyjny sposób oddają wartość rynkową samego przedsiębiorstwa.

Metody porównawcze wyceny spółki

Metoda porównawcza spółki to nic innego jak porównywanie konkretnych danych o firmie w stosunku do innych spółek, których profil jest przybliżony lub podobny do naszego bazowego przedsiębiorstwa. W ramach metody porównawczej inwestor na samym początku musi dobrać odpowiednią porównawczą, następnie spośród wszystkich zmiennych dobrać odpowiednie, najbardziej wiarygodne cechy do porównania. Najczęściej pod uwagę bierze się poziom zadłużenia, a także wskaźnik C/S, co stanowi porównanie marż spółek.

Kolejny etap porównania to identyfikacja wzorcowych wskaźników, a następnie samo dokonanie wyceny. Tego typu analiza powinna odpowiedzieć nam, czy analizowana spółka cechuje się dobrą kondycją na tle swoich konkurentów z branży. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wykonanie poprawnej analizy porównawczej wymaga odpowiedniej wprawy i doświadczenia.

1 komentarz

  1. Zachary pisze:

    Jak dla mnie najlepsza jest metoda porównawcza. Inne zdają się być obarczone dużym ryzykiem błędu. No ale to każdy sam powinien zdecydować, co dla niego wydaje się być bardziej słuszną opcją.

Dodaj Twój komentarz