NBP – co warto wiedzieć o Narodowym Banku Polskim?

Prezes NBP reprezentuje interesy RP w międzynarodowych instytucjach bankowych, finansowych, a także wydaje zarządzenia podlegające ogłaszaniu oraz podejmowaniu decyzji administracyjnych.  w temacie  ,

24.01.2019 Banki, Finanse, Gospodarka