poniedziałek, 15 lipca 2024
HotMoney

prezes nbp kadencja

NBP – co warto wiedzieć o Narodowym Banku Polskim?

NBP – co warto wiedzieć o Narodowym Banku Polskim?

Prezes NBP reprezentuje interesy RP w międzynarodowych instytucjach bankowych, finansowych, a także wydaje zarządzenia podlegające ogłaszaniu oraz podejmowaniu decyzji administracyjnych. To od NBP zależy kiedy można użyć pieczęci z godłem państwowym….Warto wiedzieć, że ta sama osoba nie może pełnić tego urzędu dłużej jak tylko przez dwie kadencje. pieniądze w

24.01.2019 Banki, Finanse, Gospodarka
Rada Polityki Pieniężnej, co trzeba wiedzieć?

Rada Polityki Pieniężnej, co trzeba wiedzieć?

W 2016 roku swoją kadencję jako prezesa NBP i tym samym przewodniczącego Rady zakończył Marek Belka. Od tego czasu urząd ten sprawowany jest przez Adama Glapińskiego. pieniądze w

11.02.2019 Banki, Gospodarka, Kredyty, News, Polityka
Prezesi NBP, co wiemy o prezesach NBP i wydarzeniach związanych z ich kadencją

Prezesi NBP, co wiemy o prezesach NBP i wydarzeniach związanych z ich kadencją

Nadzór nad Narodowym Bankiem Polskim sprawował minister skarbu, następnie rolę tę przejął prezes powoływany na 6-cio letnią kadencję. Pierwszym prezesem NBP był Edward Drożniak, obecnie stanowisko to piastowane jest przez Adama Glapińskiego. pieniądze w

24.07.2018 Banki, Gospodarka, Lifestyle, News