Na czym polega inflacja? Największe inflacje w historii

Największe inflacje w historii Wzrost inflacji na świecie nie jest niczym nadzwyczajnym, a zarówno w historii Polski, jak i historii innych krajów, można znaleźć okresy gigantycznych inflacji cen, zwanych hiperinflacjami….Rodzajów inflacji jest wiele i można je podzielić pod względem kilku kryteriów: tempa wzrostu (defilacja, pełzająca, krocząca, galopująca, hiperinflacja), przyczyny (wewnętrzna, importowana, endogeniczna, egzogeniczna, popytowa, kosztowa, pieniężna, budżetowa, kredytowa i płacowa). pieniądze w

28.01.2019 Domowe finanse, Finanse, Giełda, Gospodarka, News