piątek, 21 czerwca 2024
HotMoney

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Kalkulator i długopis

Posiadanie własnej nieruchomości daje nie tylko prawo do zamieszkania w niej lub dysponowania nią, ale też nakłada na właściciela pewne obowiązki, wśród których są np. podatki. Ich wysokość jest ustalana przez gminy, chociaż górna granica podawana jest przez Ministra Finansów. Kiedy więc trzeba płacić podatek od nieruchomości, a kto może być z tego obowiązku zwolniony?

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, który pobierany jest przez samorządy gminne. Jest on regulowany przez Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku. Podatki od nieruchomości w znacznej mierze zasilają budżety gmin i to właśnie władze lokalne decydują jaka będzie ich wysokość. Nie może ona jednak przewyższać kwoty ustalonej przez Ministra Finansów. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne nie może to być więcej niż 0,77 zł za m2, a w przypadku gruntów maksymalnie 0,48 zł za m2. Jeśli natomiast garaż jest wyodrębnionym budynkiem, wówczas podatek od niego wynosi nie więcej niż 7,77 zł.

zobacz także:  Kredyty dla młodych, jak dostać kredyt mając mniej niż 20 lat?

Podatek od nieruchomości – kto musi zapłacić?

Zobowiązani do płatności podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze lub posiadacze zależni nieruchomości bądź ich części, które są własnością Skarbu Państwa lub gminy.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości powstaje pierwszego dnia kolejnego miesiąca zaraz po nabyciu tytułu prawnego do mieszkania, działki itp. lub kiedy weszło się w jego posiadanie. Obowiązek ten wygasa natomiast wraz z upływem miesiąca, kiedy nieruchomość się zbywa. Opłacając podatek „z góry”, osoby, które go uiściły i w tym czasie sprzedały mieszkanie czy działkę, mają prawo otrzymać zwrot kosztów za miesiące, które „nadpłaciły”. Należy o tym fakcie poinformować gminę w ciągu maksymalnie 14 dni od sprzedaży.

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można zapłacić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to opłata jednorazowa. Drugi to płatności na raty. Przyjmuje się, że jeżeli podatek wynosi mniej niż 100 zł, wówczas należy zapłacić jednorazowo. Płatności na raty natomiast trzeba uregulować do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Można to zrobić przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką. Warto wiedzieć, że jeśli kwota podatku będzie niższa niż 6,20 zł, wówczas właściciel lub posiadacz zostaje zwolniony z obowiązku płacenia.

zobacz także:  Statoil zmienia się w Circle K - co wiemy o Circle K?

Kto jest zwolniony od podatku od nieruchomości?

Od obowiązku podatkowego są jednak pewne odstępstwa. Zwolnione z opłat są uczelnie (chyba, że są w posiadaniu budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą), szkoły (publiczne i prywatne), placówki, zakłady kształcenia, placówki naukowe Państwowej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego, Polski Związek Działkowców, a także prowadzący zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej.

Dodaj Twój komentarz