czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Jak zatrudnić stażystę? Czy to się opłaca?

Pracownik w biurze

Zatrudnianie stażystów w firmach jest dosyć częstą praktyką w momencie, gdy pracodawca nie ma pieniędzy na nowe stanowisko pracy, ale szuka pracownika. Często jest to dobre rozwiązanie dla osób dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową, dzięki czemu mogą zdobyć niezbędne doświadczenie, a w przyszłości stałe zatrudnienie. Jak jednak można zatrudnić stażystę?

Kim jest stażysta?

Stażysta to osoba odbywająca staż zawodowy, innymi słowy jest to ktoś, kto dopiero uczy się danego zawodu, zdobywa niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w sposób praktyczny. Najczęściej staż zawodowy wykorzystywany jest jako narzędzie do aktywizacji osób bezrobotnych, a także zachęcenie osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Z tego też powodu najczęściej stażystami zostają osoby bezrobotne oraz studenci.

Staż a praktyka – czym się różnią?

Staż i praktyka zawodowa często są traktowane tożsamo, choć są pomiędzy nimi dość istotne różnice. Praktyki zawodowe najczęściej odbywają studenci i uczniowie u pracodawcy, który wyrazi na to zgodę. Zakres obowiązków jest zazwyczaj ściśle określony, a czas odbywania praktyk stosunkowo elastyczny i trwa zazwyczaj krótko (kilka tygodni, miesiąc, dwa). Nie ma też przepisów narzucających wypłacanie wynagrodzenia, jest to kwestią umowy pomiędzy stronami, zazwyczaj jednak praktyki są darmowe.

zobacz także:  Pożyczka na prawo jazdy - ile kosztuje, gdzie szukać?

Staż z kolei dotyczy doskonalenia umiejętności zawodowych i najczęściej decydują się na nie firmy poszukujące pracowników, którzy mogliby w przyszłości na stałe zagościć w firmie. Staże organizowane są także przez urzędy pracy, które pokrywają część kosztów pracodawcy, a także wypłacają tak zwane stypendium stażowe, które jest formą wynagrodzenia za pracę. Zdarzają się też staże darmowe, jednak jest to coraz większą rzadkością. Maksymalny okres stażu może wynosić 12 miesięcy, minimalny 3 miesiące. Pracownik na stażu, pracuje także w normalnym zakresie czasowym, jak inni pracownicy i obowiązują go podobne zasady stosunku pracy, jak inne osoby zatrudnione (skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych, urlop po 30 dniach pracy, wolne w niedziele i święta).

Jak zatrudnić stażystę?

Żeby pracodawca mógł zatrudnić stażystę ma do wyboru dwa wyjścia – zgłoszenie się do urzędu pracy (osoby bezrobotne) lub do biura karier (studenci). Musi on złożyć wniosek o organizację stażu, w którym podaje wszystkie informacje związane z liczbą pracowników, miejscem odbywania stażu, jego programem, a także precyzyjnym określeniem tego, kogo poszukuje. Co ważne pracodawca nie nawiązuje umowy bezpośrednio ze stażystą tylko ze starostą. Dlaczego? Staż w rozumieniu kodeksu pracy nie jest formą zatrudnienia, a osoba taka nadal posiada status bezrobotnej.

zobacz także:  Ranking kont dla firm marzec 2020

Jakie są korzyści z zatrudnienia stażysty?

Pracodawcy chętnie korzystają z możliwości zatrudnienia stażysty i są ku temu dość mocne podstawy. Przede wszystkim firma, która decyduje się na takie zatrudnienie, nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, wszystkie koszty, w tym wynagrodzenie za pracę zajmuje się PUP albo dana jednostka uczelniana. Tym samym pracodawca zyskuje dodatkowe pracownika lub pracowników, którzy niczego go nie obciążają go finansowo, a jedynym jego wkładem jest wdrożenie stażysty w nową pracę i udostępnienie mu możliwości pracy i nabrania doświadczenia.

1 komentarz

  1. Irek pisze:

    Dla młodych osób staże to spora szansa na rozpoczęcie kariery. Warto z nich korzystać będąc na studiach.

Dodaj Twój komentarz