piątek, 14 czerwca 2024
HotMoney

Ile pracują nauczyciele?

nauczycielka

O tym, ile pracują nauczyciele, a także ile zarabiają, krąży wiele mitów. Prawda jest jednak taka, że dość łatwo to policzyć, aby przedstawić rzetelnie, ile godzin miesięcznie nauczyciele muszą poświęcić na wykonywanie pracy zawodowej.

Ile powinien pracować nauczyciel?

Zgodnie z Kartą Nauczyciela pedagog zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć nie może w tygodniu pracować więcej niż 40 godzin. Mowa o maksiumum. Są jednak wyjątki. Pensum nauczyciela przedszkolnego wynosi 25 godzin, chyba że uczy 6-latki, wówczas są to 22 godziny. W przypadku innych placówek niż szkoły i przedszkola, zwłaszcza o specjalistycznym typie, wymiar godzin jest znacznie mniejszy.

Co składa się na pensję nauczyciela?

Aby móc wyjaśnić, czym w czasie owych obowiązkowych godzin pracy zajmuje się nauczyciel, warto wiedzieć, że w 40 godzinach normy pracy mieści się nie tylko pensum, ale i inne czynności oraz zajęcia, które wynikają z zadań statutowych szkoły, w tym samokształcenie. Tutaj nie można zapomnieć i o posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach z rodzicami, ocenianiu prac uczniów i przygotowywaniu się do lekcji.

zobacz także:  Ubezpieczenie biletu lotniczego – co obejmuje i ile kosztuje?

Ile godzin w szkole pracują nauczyciele?

Oczywiście część godzin, które w ciągu tygodnia nauczyciele poświęcają na pracę można z łatwością policzyć, bowiem jest to czas, który spędzają w szkole, stojąc przy tablicy. W zależności więc od tego, jakiego przedmiotu uczy nauczyciel w danej szkole i ile klas uczy, można sprawdzić, ile godzin w tygodniu naucza.

Jednak to nie wszystko. Jak już napisano, do puli wliczyć należy także czas spędzany na posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach i konsultacjach z rodzicami. Nauczyciele często prowadzą również zajęcia wyrównawcze, a także lekcje dla dzieci wybitnie uzdolnionych, np. przygotowujące do olimpiad przedmiotowych. W 40 godzinach tygodniowo zmieścić się muszą też koła zainteresowań.

W życiu szkoły odbywają się i inne wydarzenia. Są to wszelkie konkursy, zawody sportowe, wycieczki szkolne, przygotowanie do egzaminów, dni otwarte, kiermasze, spektakle. Jeśli nauczyciel aktywnie w nich uczestniczy – wówczas wlicza je sobie do czasu pracy.

Ile pracują nauczyciele?

Najwięcej pracują poloniści, bo właśnie 40 godzin w ciągu tygodnia, nieco mniej nauczyciele historii, Wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, fizyki, chemii. Niestety to nie zawsze jest prawda. Są nauczyciele, którzy owszem, mają wiele pracy – angażują się w swoją pracę, życie szkoły, a nawet uczniów. Są jednak i tacy, którzy wyczekują dzwonka, by opuścić mury szkoły.

zobacz także:  Poduszka finansowa – czym jest? Dlaczego warto mieć fundusz bezpieczeństwa?

Ale nauczyciel nie wykonuje swojej pracy tylko w szkole. Do zajęć przygotowuje się często w domu, sprawdza prace klasowe, sprawdziany. To często drugie tyle czasu, co stanie przy tablicy. Zwłaszcza w przypadku przedmiotów takich jak język polski czy matematyka, których dzieci mają dużo w tygodniu, a więc znacznie więcej ich prac jest do sprawdzenia.

Jest jeszcze jedna strona medalu – niż demograficzny, problemy finansowe samorządów w wyniku których likwidowane są szkoły. To wymusza redukcję etatów. Są nauczyciele, którzy by móc mieć cały etat, muszą pracować w kilku szkołach. Przez to muszą dopasować grafiki i styl życia do takich zmian. To sprawia, że nie mają wystarczająco czasu na to, by angażować się w życie szkoły i uczniów.

1 komentarz

  1. stokrotka pisze:

    Sądzę, że nauczyciele pracują znacznie więcej niż się powszechnie uważa. Zgadzam się z tym, co jest w artykule, bo znam kilku nauczycieli. Odwalają w domu mnóstwo roboty, by przygotować zajęcia, które choć trochę zaktywizują dzieciaki. No ale tabletowe dzieci słowo pisane nudzi.

Dodaj Twój komentarz