piątek, 29 września 2023
HotMoney

Ile kosztuje audyt finansowy, od czego zależy koszt badania sprawozdania finansowego?

Mężczyzna w czarnej koszuli

Audyty finansowe stają się coraz bardziej powszechne w wielu firmach, nie tylko tych, które są zobligowane Ustawą o rachunkowości do ich przeprowadzania. Takie sprawozdania pozwalają na rzetelną ocenę sytuacji majątkowej firmy i sprawdzenie czy wszystko w zakresie finansów przeprowadzane jest bez zarzutu. Co więc trzeba wiedzieć o audycie, ile kosztuje i od czego zależy jego cena?

Czym jest audyt finansowy?

Audyt finansowy określany jest inaczej mianem rewizji. Jest to specjalne badanie, którego celem jest sprawdzenie rzetelności przedstawianych danych i ocena sytuacji finansowej firmy. Audyt pozwala na określenie, czy pozycja finansowa danej firmy nie jest zagrożona. Rewizji tej dokonuje specjalnie wykwalifikowany w zakresie audytów biegły rewident. To on prowadzi badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Na tym jednak działalność rewidentów nie musi się kończyć. Osoby, które prowadzą z tego zakresu działalność mogą także świadczyć usługi rachunkowe i doradcze w obrębie podatków, organizacji i informatyzacji rachunkowości.

Kto podlega audytowi finansowemu?

Audytom finansowym podlegają określone w Ustawie o rachunkowości konkretne podmioty. Wśród nich wymienia się między innymi banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czy spółki akcyjne. Na audyty finansowe coraz częściej decydują się także inne instytucje i firmy. Rewizji finansowych dokonuje się więc także na uczelniach, w stowarzyszeniach, organizacjach czy w prywatnych przedsiębiorstwach. Decyzję o przeprowadzeniu tego badania najczęściej podejmują ci, którzy chcą, by niezależny biegły rewident sprawdził, jaka jest kondycja finansowa danej firmy i czy wszystko odbywa się uczciwie.

zobacz także:  Jak zdobyć kapitał na własną firmę? Kredyty, obligacje korporacyjne, dotacje

Ile kosztuje audyt finansowy?

Nie istnieją konkretne stawki regulujące koszty audytu finansowego, bowiem są one uzależnione od wielu czynników. Mowa tu o rodzaju prowadzonej działalności, wielkości jednostki, jej złożoności, osiąganych przychodach i ponoszonych kosztach, posiadanych aktywach i zobowiązaniach. Cena obejmuje nie tylko samo przeprowadzenie audytu, ale również przygotowanie się do niego i późniejsze przygotowanie sprawozdania finansowego. Koszty takiej rewizji ustalane są indywidualnie z radą nadzorczą, zarządem lub właścicielami firm.

Jak wybrać biegłego rewidenta?

Biegły rewident powinien być przede wszystkim doświadczony i niezależny, by w obiektywny i rzetelny sposób dokonać analizy podmiotu. Nie może być on w żaden sposób powiązany z osobami pracującymi w danej jednostce. Ważne też, by wybrany rewident znał się na danej branży, w której przeprowadzać będzie audyt. Znajomość dziedziny, w obrębie której funkcjonuje dana firma przyspieszy i ułatwi przeprowadzenie rewizji finansowej. Istotne jest również to, by między rewidentem a zleceniodawcą był dobry kontakt, to ułatwi przepływ informacji niezbędnych do wykonania audytu i poznania specyfiki konkretnego podmiotu.

Dodaj Twój komentarz