wtorek, 28 maja 2024
HotMoney

Czy mogą Cię zwolnić jeżeli jesteś na L4?

lekarstwa

Jesteś na L4 i zastanawiasz się, czy możesz zostać zwolnionym? Czy chroni Cię prawo? Czy możesz dostać wypowiedzenie umowy o pracę podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

Kto ma prawo do płatnego zwolnienia chorobowego?

Aby móc skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, gdy jest się chorym lub przebywa się na urlopie macierzyńskim, należy opłacać składkę chorobową. Osoby pracujące na etacie muszą ją płacić, a dla zleceniobiorców jest ona dobrowolna. Aby móc odbierać zasiłek lub wynagrodzenie, konieczne jest 30 (czasami 90) dni nieprzerwanego opłacania składki. Jedynie świadczenia ma się od razu jeżeli choroba będzie wynikiem wypadku przy pracy lub w drodze do/z pracy. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS można pobierać maksymalnie 182 dni (270 w przypadku ciąży, gruźlicy).

Kiedy pracownika można zwolnić na L4?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie pracy, nie możesz być zwolniony, jeśli Twoja nieobecność jest usprawiedliwiona. Oznacza to nie tylko zwolnienie chorobowe, ale również niezdolność do pracy lub urlop wypoczynkowy. Jednak są sytuacje, w których można dostać wtedy wypowiedzenie. Jakie?

zobacz także:  Ile zarabia psycholog, stomatolog, farmaceuta? Zarobki w medycznych zawodach w Polsce i Niemczech

Przede wszystkim wtedy, jeśli jest się za długo na zwolnieniu w stosunku do okresu zatrudnienia. Ochrona przed wypowiedzeniem przysługuje 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy jest krótszy niż 6 miesięcy.

Ochrona przed wypowiedzeniem w przypadku pracy powyżej 6 miesięcy lub jeśli przyczyną niezdolności do pracy był wypadek w pracy bądź w drodze do/z niej obowiązuje przez łączy czas wypłaty wynagrodzenia, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Po tym czasie możesz zostać zwolnionym bez wypowiedzenia.

Nie jest to możliwe w przypadku, gdy nieobecność wynika spowodowana jest opieką nad dzieckiem.

W sytuacji, gdy zachodzi przypuszczenie, że zaświadczenie jest wystawione bezpodstawnie, pracodawca może wystąpić do ZUS w celu zweryfikowania stanu zdrowia pracownika, zwłaszcza jeśli jego wystawienie jest niezgodne z przeznaczeniem. Na przykład zostało wystawione w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W takiej sytuacji, jeśli lekarz uzna, że pracownik jest zdolny do pracy, wówczas traci się prawo do zasiłku. Co więcej, można być też zwolnionym, nawet dyscyplinarnie.

To samo może się zdarzyć, jeśli w momencie, w którym jesteś na L4, pracodawca wykryje, że wcześniej nie stawiłeś się w pracy bez ważnej przyczyny lub wykonywałeś ją pod wpływem alkoholu, środków odurzających. Ma na to 30 dni.

zobacz także:  Ile kosztuje ubezpieczenie przyczepki samochodowej?

Niestety, jeżeli podczas przebywania na L4 okaże się, że firma ogłosi upadłość lub znajdzie się w stanie likwidacji, to nieuchronnie równoznaczne jest to z wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie po powrocie z L4

Okazuje się, że w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po L4 i mijają wszelkie okresy ochronne, to pracodawca ma prawo go zwolnić. Tak więc wychodzi na to, że jeśli przebywasz bardzo długo na zwolnieniu, przez co pracodawca musi organizować zastępstwa i zadbać o inne aspekty natury organizacyjnej, w tym – wydatki. Wówczas mogą być one przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Nawet – gdy, jak wiadomo – są niezawinione i usprawiedliwione.

Dodaj Twój komentarz