czwartek, 18 kwietnia 2024
HotMoney

Co to jest ramowa umowa pożyczki?

kobieta trzyma w rękach umowę

Czym jest ramowa umowa pożyczki? Dlaczego jest potrzebna? Co daje? Co powinno się w niej znaleźć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Ramowa umowa pożyczki – co to?

Ramowa umowa pożyczki to nic innego jak dokument, w którym określone są wszystkie zasady, na podstawie których instytucja finansowa pożycza pieniądze. Warto pamiętać, że podczas składania wniosku często trzeba zaznaczyć, że akceptuje się wszystkie warunki zawarte właśnie w owej ramowej umowie pożyczki. Ale nie tylko. W sumie to warto taką umowę spisać nawet wówczas, gdy pieniądz pożycza się od krewnych. Zgodnie z maksymą, że przezorny zawsze ubezpieczony, nie powinno się podpisywać umowy, gdy nie zapoznało się z jej treścią. Zwłaszcza gdy chodzi o umowę pożyczkową.

Co musi znajdować się w umowie pożyczki?

Każda umowa musi być sporządzona w odpowiedni sposób. Właśnie dlatego najczęściej konstruowaniem takich dokumentów zajmują się prawnicy. Oni najlepiej są w stanie napisać ją tak, by nie była wieloznaczna, czyli by nie wzbudzała żadnych wątpliwości. A co powinno znaleźć się w umowie pożyczki? Są to:

 • strony umowy – należy dokładnie określić pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. W tym celu niezbędne są dane zawarte w dowodach osobistych lub w przypadku firmy konieczne jest podanie wszelkich informacji, takich jak nazwa, adres, NIP, KRS, REGON;
 • przedmiot umowy – tutaj wpisuje się to, jaki jest przedmiot umowy, a więc w przypadku gotówki należy napisać, że jest to gotówka – podać dokładną jej ilość. To ona będzie później uwzględniana do wyliczania kosztów pożyczki;
 • czas trwania umowy – musi się w nim znaleźć szczegółowy czas trwania umowy, a więc dzień, miesiąc i rok w którym została ona sporządzona, a także czas jej zakończenia, a więc zwrotu pieniędzy;
 • koszty pożyczki, a więc odsetki, prowizje, ewentualne ubezpieczenie, opłata przygotowawcza lub operacyjna itp., wszystkie muszą być zsumowane i przedstawione jako Całkowity Koszt Kredytu;
 • zasady i termin zwrotu pożyczki, czyli czy jej spłata będzie przelewem czy osobiście i w jakim terminie;
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – bywa, że zobowiązanie wymaga zabezpieczenia. Może to być weksel, poręczenie lub zastaw;
 • warunki wcześniejszej spłaty pożyczki – czasami jest możliwość spłacenia pożyczki przed terminem wskazanym w umowę;
 • zasady przedłużenia pożyczki – bywa, że da się w razie problemów ze spłatą przedłużyć pożyczkę, warto poznać warunki takiej usługi;
 • konsekwencje nieterminowej płatności – wszelkie informacje na temat odsetek karnych, płatnych monitów;
 • zasady odstąpienia od umowy – zgodnie z prawem ma się 14 dni na rezygnację z pożyczki i to bez podania powodu, dobrze by w umowie było napisane, w jaki sposób należy od tym powiadomić;
 • warunki reklamacji – w sytuacji, gdy pożyczkodawca nie spełni warunków pożyczki, można ja reklamować. Poza tym musi być informacja na temat tego, jak można ją zgłosić i jak będzie to rozpatrywane;
 • warunki wypowiedzenia umowy – w tej części muszą się znaleźć informacje o tym, jakie są możliwości wypowiedzenia umowy, zwłaszcza – jakie są tego konsekwencje.
 • podpisy pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy – są potwierdzeniem, że obie strony zapoznały się z umową i akceptują zawarte w niej postanowienia.
zobacz także:  Chwilówka dla seniora – czy chwilówka jest przyznawana bez względu na wiek

Ramowa umowa pożyczki – dlaczego tak ważna?

Przede wszystkim należy pamiętać, że umowa pożyczki to często jedyne potwierdzeniem tego, jaką kwotę się pożyczyło, na jakie koszty z tym związane się zgodziło i w jakim terminie ma zostać zobowiązanie spłacone. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek problemów, to właśnie ten z pozoru błahy dokument będzie chronił interes – pytanie tylko, czy pożyczkodawcy, czy pożyczkobiorcy? Właśnie dlatego należy zadbać o to, by w umowie znalazły się wszystkie wyżej przywołane zapisy, a także – by były one zrozumiałe.

Dodaj Twój komentarz