wtorek, 16 kwietnia 2024
HotMoney

Budżet 2020, Kary KNF

kalkulator i pieniądze

Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok Tak jak wcześniej zapowiadano, nie przewiduje on deficytu.

Budżet na rok 2020

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2020 rok. Nie przewiduje on deficytu. W projekcie przyjętym pod koniec sierpnia dochody i wydatki się wzajemnie niwelowały – tak jedne jak i drugie wynosiły 429,5 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych założono natomiast na poziomie 0,3% PKB. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał wówczas konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego, po których do projektu miały być wprowadzone drobne korekty, aby utrzymać równowagę budżetową.

Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że według projektu budżetu zarówno przychody jak i wydatki budżetu będą największe od 1989 roku.

Według założeń głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa ma pozostać rynek krajowy, a udział długu nominowanego w obcych walutach ma zostać obniżony poniżej 25%.

Zarządzanie długiem

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Przewiduje ona, że dług publiczny w relacji do PKB będzie w dalszym ciągu spadał. Jerzy Kwieciński, minister finansów, na wtorkowej konferencji poinformował, że rząd zakłada, iż na koniec bieżącego roku dług spadnie poniżej 48%. Warto przypomnieć, że jeszcze w zeszłym roku był na poziomie około 49%.

zobacz także:  Ile kosztuje jedno pranie w pralce automatycznej? Koszty prania – jak zmniejszyć?

Po posiedzeniu rządu wydano komunikat, w którym zawarto kolejne prognozy – relacja państwowego długu publicznego do PKB ma do końca roku 2019 obniżyć się do 44,9%, na koniec 2020 ma wynieść 43,5%, a na koniec 202338,2%.

Kary KNF

Posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego zaowocowało długą serią kar, przede wszystkim dla spółek giełdowych. W sumie nałożono aż 7 kar. Między innymi cofnięta została licencja domowi maklerskiemu Vestor, którego zarząd miał się dopuścić znacznych nieprawidłowości przy przeprowadzaniu emisji obligacji FAS Polska.

Zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej cofnięto też spółce JAX Pay, KNF ustaliła bowiem, że nie zapewnia ona stabilnego i bezpiecznego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, która powinna być odpowiednia do rodzaju, skali i stopnia złożoności świadczonych usług. Ukarane zostały też spółki giełdowe Wilbo SA i Nextfield Investments Limited.

Mniej niewypłacalnych firm

Firma Euler Hermes, ubezpieczyciel należności handlowych, poinformowała, że w sierpniu liczba niewypłacalnych firm w Polsce spadła o 9%. Od początku roku do końca sierpnia opublikowano informacje o 659 niewypłacalnych firmach. W analogicznym okresie przed rokiem takich firm było 670, a zatem można zaobserwować spadek o 2%.

zobacz także:  Polski raj podatkowy istnieje, zobacz gdzie!

Najwięcej niewypłacalności w sierpniu tego roku odnotowanych zostało w sektorze usług (29 przypadków), przemysłowym (24) i w budownictwie (13). Liczba niewypłacalności jest bardziej stabilna w roku 2019 względem lat poprzednich – zaobserwować można mniejsze jej wahania w kolejnych miesiącach.

Dodaj Twój komentarz