czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Błędy urzędników – czy można ubiegać się o odszkodowanie?

Stosy dokumentów

Błędy urzędników – czy można ubiegać się o odszkodowanie?
Załatwiając rozmaite sprawy w urzędzie chcemy, aby za utartymi, bezdusznymi formułkami urzędników, wzorami wniosków kryła się prawdziwa chęć niesienia pomocy. Jeszcze ważniejsze jednak, żeby podejmowane i wydawane przez funkcjonariuszy publicznych decyzje nie były wadliwe. Co zrobić z błędną decyzją urzędniczą i czy możemy się wtedy ubiegać o odszkodowanie?

Jak funkcjonuje w Polsce urzędniczy system?

Przekraczając progi rozmaitych urzędów w Polsce często zastanawiamy się czy funkcjonuje tam pojęcie empatii i zrozumienia. Zetknięcie z urzędniczą biurokracją wywołuje u wielu z nas dreszcze, ponieważ często napotykamy na bezosobowy mur stworzony przez system. Często osaczeni niezrozumiałą terminologią, procedurami wychodzimy stamtąd z poczuciem, iż samodzielne myślenie jest pozbawione sensu.

I choć zazwyczaj mamy do czynienia z formalną kompetencją, wiedzą i merytorycznym przygotowaniem osoby, która zajmuje się naszą sprawą czasem dochodzi do omyłek, błędnych decyzji. Bezprawnie wydane, wadliwe rozstrzygnięcia wyrządzają często ogromną szkodę, są przyczyną osobistych dramatów, doprowadzają na skraj bankructwa.

zobacz także:  Baloniarstwo ― sport, biznes i marketing w jednym! Ile kosztuje baloniarstwo?

Czy polski urzędnik odpowiada za błędy?

Zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa urzędnik może zostać pociągnięty do finansowej odpowiedzialności za wydanie decyzji, która jest obarczona błędem. Uregulowania, wprowadzone w 2011 roku, miały na celu usprawnienie funkcjonowania administracji. Wprowadzono je po to, aby funkcjonariusz podejmujący decyzję w istotnych dla nas sprawach robił to w sposób przemyślany i rzetelny.

Kiedy urzędnik finansowo odpowie za popełniony błąd?

Trzeba pamiętać, że nie każdy błąd jest rażącym naruszeniem prawa, ponieważ musi być spowodowany celowym działaniem lub zaniechaniem. Funkcjonariusz publiczny odpowie finansowo za błędne decyzje tylko wtedy kiedy zostanie mu udowodnione, że zrobił to świadomie, z rozmysłem lub z powodu lenistwa i niedbalstwa. Dodatkowo treść wydanego postanowienia musi być sprzeczna z prawem.

Urzędnicy mają możliwość ubezpieczenia się od błędnych decyzji. Wiele firm, po wejściu w życie przepisów ustawy, rozszerzyło swoją ofertę o ubezpieczenia majątkowe OC funkcjonariuszy publicznych, które daje możliwość pokrycia odszkodowania za wadliwe opinie.

W jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie za urzędnicze błędy?

Kiedy zostaliśmy bezpośrednio dotknięci urzędniczą niekompetencją, poszkodowani błędem urzędnika i ponieśliśmy, w wyniku tego, straty możemy ubiegać się o odszkodowanie. Postępowanie w tej sprawie musi odbyć się przed sądem. W pozwie do sądu należy wskazać i udowodnić, że szkoda spowodowana jest winą urzędnika. Możemy to poprzeć dowodami w postaci zeznań świadków, dokumentacją urzędową i sporządzoną prywatnie. Wypłaty dokonuje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, dopiero potem urzędnik może zostać pociągnięty do finansowych konsekwencji.

zobacz także:  Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? Rodzaje opłat dotyczących ksiąg wieczystych.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach za wydanie decyzji, która jest bezprawna urzędnik może zapłacić nawet równowartość swojej rocznej pensji.

1 komentarz

  1. adw. Jan Górski pisze:

    Należy pamiętać, że w sprawach o odszkodowanie pozwanym jest organ, a nie bezpośrednio urzędnik. I w pozwie należy udowodnić bezprawne działanie organu oraz szkodę.

Dodaj Twój komentarz