poniedziałek, 29 maja 2023
HotMoney

Zerowy PIT, Ustawa o VAT… – przegląd 4 lipiec 2019

kalkulator i pieniądze

Sejm przyjął nowe ustawy. Wiele zmieni się w kwestiach podatkowych. Usprawniona ma też zostać walka z zatorami płatniczymi.

Zerowy PIT

Polski Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza zerowy podatek PIT dla osób do 26. roku życia. Ich dochody zwolnione będą z tego podatku do kwoty 85,5 tys. zł. Zerowy PIT będzie obowiązywał już od sierpnia i dotyczył przychodów z pracy i z umów zlecenia zawartych z firmą. Dzięki temu ponad 2 mln młodych ludzi będzie otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

Jest to realizacja obietnic złożonych w ramach tak zwanej nowej piątki PiS. Nie jest to jednak nowatorskie rozwiązanie kwestii podatkowych, ponieważ podobne zostały już wprowadzone między innymi przez Czechy, Belgię i Francję.

Nowelizacja ustawy o VAT

Uchwalono nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Od tej pory deklaracja VAT ma być do urzędu skarbowego składana w formie nowego pliku JPK_Vat, co oznacza, że będzie przesyłana jedynie w formie elektronicznej. Podatnicy nie będą już musieli składać dwóch oddzielnych dokumentów – pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie obejmował deklarację VAT, która zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K, oraz ewidencję VAT. Dodatkowo wyeliminowane zostaną załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, które były wymagane przy składaniu tradycyjnego rozliczenia. Załączniki te zostaną zastąpione przez zawarte w pliku pola do wyboru.

Jeżeli podatnik wybierze rozliczenie kwartalne, będzie ci miesiąc musiał przekazywać cześć ewidencyjną. Zlikwidowany zostanie też obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Chodzi tu o deklarację VAT-27, z której dane zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT.

Oprócz tego nowelizacja skupia się także na dalszym uszczelnianiu systemu podatkowego i zapewnieniu większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Niektórzy podatnicy zostaną wyłączeni z możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT – dotyczy to firm handlujących w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, takimi jak sprzęt elektroniczny czy kosmetyki, a także firm świadczących usługi ściągania długów oraz podatników dokonujących hurtowej i detalicznej sprzedaży części do pojazdów samochodowych i motocykli.

Ustawa przeciw zatorom płatniczym

Sejm uchwalił ustawę przeciwdziałającą zatorom płatniczym, które mają negatywny wpływ na płynność finansową i rozwój firm. Zatory to problem, z jakim boryka się nawet 80-90% przedsiębiorstw w Polsce.

Nowa ustawa ma pomóc ten problem zniwelować poprzez skrócenie terminów zapłaty, nałożenie na największe firmy obowiązku raportowania do MPiT praktyk płatniczych, oraz nadanie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprawnień do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory.

Kluczowe jest skrócenie terminów zapłat w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, do 30 dni, oraz do 60 dni w transakcjach asymetrycznych, czyli takich, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnik to duża firma.

Dodaj Twój komentarz