czwartek, 13 czerwca 2024
HotMoney

Zerowy PIT, Ustawa o VAT… – przegląd 4 lipiec 2019

kalkulator i pieniądze

Sejm przyjął nowe ustawy. Wiele zmieni się w kwestiach podatkowych. Usprawniona ma też zostać walka z zatorami płatniczymi.

Zerowy PIT

Polski Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza zerowy podatek PIT dla osób do 26. roku życia. Ich dochody zwolnione będą z tego podatku do kwoty 85,5 tys. zł. Zerowy PIT będzie obowiązywał już od sierpnia i dotyczył przychodów z pracy i z umów zlecenia zawartych z firmą. Dzięki temu ponad 2 mln młodych ludzi będzie otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

Jest to realizacja obietnic złożonych w ramach tak zwanej nowej piątki PiS. Nie jest to jednak nowatorskie rozwiązanie kwestii podatkowych, ponieważ podobne zostały już wprowadzone między innymi przez Czechy, Belgię i Francję.

Nowelizacja ustawy o VAT

Uchwalono nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Od tej pory deklaracja VAT ma być do urzędu skarbowego składana w formie nowego pliku JPK_Vat, co oznacza, że będzie przesyłana jedynie w formie elektronicznej. Podatnicy nie będą już musieli składać dwóch oddzielnych dokumentów – pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

zobacz także:  Zalety i wady posiadania w sklepie terminalu płatniczego

Nowy plik JPK_VAT będzie obejmował deklarację VAT, która zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K, oraz ewidencję VAT. Dodatkowo wyeliminowane zostaną załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, które były wymagane przy składaniu tradycyjnego rozliczenia. Załączniki te zostaną zastąpione przez zawarte w pliku pola do wyboru.

Jeżeli podatnik wybierze rozliczenie kwartalne, będzie ci miesiąc musiał przekazywać cześć ewidencyjną. Zlikwidowany zostanie też obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym. Chodzi tu o deklarację VAT-27, z której dane zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT.

Oprócz tego nowelizacja skupia się także na dalszym uszczelnianiu systemu podatkowego i zapewnieniu większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Niektórzy podatnicy zostaną wyłączeni z możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT – dotyczy to firm handlujących w internecie niektórymi towarami wrażliwymi na oszustwa, takimi jak sprzęt elektroniczny czy kosmetyki, a także firm świadczących usługi ściągania długów oraz podatników dokonujących hurtowej i detalicznej sprzedaży części do pojazdów samochodowych i motocykli.

Ustawa przeciw zatorom płatniczym

Sejm uchwalił ustawę przeciwdziałającą zatorom płatniczym, które mają negatywny wpływ na płynność finansową i rozwój firm. Zatory to problem, z jakim boryka się nawet 80-90% przedsiębiorstw w Polsce.

zobacz także:  GPW, Giełda Papierów Wartościowych, czego możesz nie wiedzieć?

Nowa ustawa ma pomóc ten problem zniwelować poprzez skrócenie terminów zapłaty, nałożenie na największe firmy obowiązku raportowania do MPiT praktyk płatniczych, oraz nadanie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uprawnień do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory.

Kluczowe jest skrócenie terminów zapłat w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, do 30 dni, oraz do 60 dni w transakcjach asymetrycznych, czyli takich, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnik to duża firma.

Dodaj Twój komentarz