Co to jest storno?

Otóż można przeprowadzić ją dwojako, wyróżniamy bowiem storno czerwone i storno czarne. Co to jest storno czerwone?… Czym jest storno czarne? Storno czarne polega na tym, że nowego zapisu dokonuje się na tych samych kontach, co zapis korygowany, i w takiej samej kwocie, ale po przeciwnych stronach….w temacie: ,

14.02.2019 Finanse, Firma, Księgowość, News