Największe firmy farmaceutyczne w Polsce i na Świecie

Polska na tym tle wypada jednak blado, a największe polskie firmy farmaceutyczne nie osiągają przychodów większych niż 2 mld….Pełna lista, zarówno polskich, jak zagranicznych firm farmaceutycznych, byłaby bardzo długa i zawierałaby kilkadziesiąt lub nawet kilkaset pozycji. pieniądze w , , , , , ,

28.01.2019 Finanse, Firma, Gospodarka, News, Rankingi