Budowa autostrad w Polsce – kiedy powstały pierwsze autostrady? Kiedy powstaną kolejne autostrady?

Polskie autostrady w PRL-owskiej rzeczywistości „Gierkówka”, której uroczyste otwarcie odbyło się 11 października 1976 roku w Częstochowie, uznawana była za pierwszą nowoczesną autostradę i miała zapoczątkować budowę wielu innych autostrad….Jak się okazuje w 1939 roku powstały pierwsze plany dotyczące budowy autostrad. Należy tu nadmienić, że nad owymi planami rozbudowy polskich dróg myślał głównie rząd emigracyjny działający w Londynie. Chciał on między innymi włączyć Polskę do europejskiego systemu transportowego. pieniądze w ,

22.08.2018 Gospodarka, Inwestowanie, News, Polityka