Faktoring pełny i odwrotny – co się bardziej opłaca? Koszty faktoringu

Według definicji faktoring odwrócony jest usługą polegającą na finansowaniu przez firmę faktoringową zobowiązań faktora, które powstały w wyniku zakupów dóbr i usług z odroczonym terminem płatności.  w temacie  ,

12.12.2018 Faktoring, Finansowanie, Firma, News