poniedziałek, 25 października 2021
HotMoney

Ile kosztuje hektar lasu? Czy można kupić las?

las-ile-kosztuje-hektar-lasu

Nawet jeśli znajdziemy ofertę sprzedaży lasu, nie możemy mieć pewności, że uda nam się go kupić. Zgodnie z nowymi zasadami nabywania gruntów leśnych, Skarb Państwa posiada prawo pierwokupu… Nie obowiązuje ono jednak w przypadku, gdy jesteśmy małżonkiem lub krewnymi zbywcy. Sprawdź, jak przebiega procedura zbycia lasu, a także, ile kosztuje hektar takiego gruntu.

Czy można kupić las?

Na serwisach ogłoszeniowych możemy znaleźć wiele ofert dotyczących sprzedaży lasu. Jednak decydując się na zakup gruntów leśnych, warto pamiętać o nowelizacji ustawy o lasach, zgodnie z którą Skarb Państwa posiada prawo pierwokupu. Co dokładnie wnoszą nowe przepisy? Co warto wiedzieć o tych ograniczeniach w zakresie obrotu lasami prywatnymi?

Procedura zbycia lasu

Jak wygląda procedura sprzedaży lasu, po wprowadzeniu nowych przepisów? Na początku musimy znaleźć nabywcę, z którym ustalimy wszelkie szczegóły transakcji, w tym cenę za hektar lasu. Następnie udajemy się do notariusza, który sporządza umowę. Zgodnie z nowelizacją ustawy o lasach, notariusz o treści umowy musi zawiadomić nadleśniczego (jako reprezentanta Lasów Państwowych), właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Na tym kończy się wizyta w kancelarii notarialnej, bo na sfinalizowanie transakcji musimy poczekać miesiąc…

las-czy-mozna-kupic-hektar-lasu

W tym miejscu wchodzi w życie nowa ustawa, czyli prawo pierwokupu, z którego często korzystają Lasy Państwowe. W ciągu miesiąca od doręczenia zawiadomienia od notariusza, nadleśniczy może stwierdzić zasadność nabycia gruntu. W takim wypadku kieruje do Dyrektora Generalnego pisemny wniosek o wyrażenie zgody. Gdy ją otrzyma, może przystąpić do transakcji i nabyć grunt na własność Skarbu Państwa po cenie, jaką ustaliliśmy w umowie z początkowym nabywcą.

Nowelizacja ustawy o lasach

Jak widać, kupno lasu po wprowadzeniu nowelizacji ustawy nie jest proste… Nawet jeśli sporządzimy umowę transakcji u notariusza, to nie możemy mieć pewności, że uda nam się nabyć las. Bardzo często Lasy Państwowe korzystają z prawa pierwokupu i wyprzedzają nas w zakupie gruntu. Na dodatek, jeśli nadleśniczy uzna, że cena określona w umowie sprzedaży rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, może w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o nabyciu gruntu przez Skarb Państwa, wystąpić do sądu o ponowne ustalenie jego ceny. Taka sytuacja bywa bardzo niekorzystna dla sprzedawcy, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że musi sprzedać on las za znacznie niższą cenę, niż miał okazję to zrobić z pierwotnym kupcem.

Ile kosztuje hektar lasu?

A ile kosztuje hektar lasu? Ceny zazwyczaj uzależnione są od wartości miejsca (np. droższe będą miejsca rekreacyjne), albo od wartości drewna w lesie. Ceny lasów sosnowych i świerkowych wahają się od 20 000 złotych do 60 000 złotych za hektar. Z kolei ceny lasów dębowych są wyższe i dochodzą do 100 000 złotych za hektar. Można zatem przyjąć, że hektar lasu kosztuje od 20 000 do 120 000 złotych.

Dodaj Twój komentarz