Jak rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową?

Pozostajesz w związku małżeńskim, myślisz o zaciągnięciu kredytu, ale obawiasz się, że rozdzielność majątkowa może zmniejszyć zdolność kredytową?…A jak to jest z kredytem hipotecznym? Czy rozdzielność majątkowa wpływa na zaciągnięcie kredytu hipotecznego? Wpływa, lecz tylko pod względem formalnym. Co to oznacza? pieniądze w , , , , , ,

26.10.2018 Kredyty, Kredyty gotówkowe, Kredyty hipoteczne