Ile emigranci przywożą, wysyłają pieniędzy do Polski?

Oprócz tego, środki finansowe można także przesłać przez klasyczny przelew bankowy, PayPal, przekazy pieniężne, przekazy pocztowe lub przelewy pieniężne z odbiorem na poczcie. Niektórzy pieniądze przekazują również w gotówce, np. przyjeżdżając do kraju. pieniądze w , , , ,

19.07.2018 Domowe finanse, Finanse, Gospodarka, Kursy walut, Lifestyle, News, Waluty