Jak prawidłowo wystawić fakturę? Ile czasu na wystawienie faktury?

Wtedy też klient ma prawo w ciągu trzech miesięcy liczonych od dnia otrzymania towaru lub usługi zażądać wystawienia faktury….W większości przypadków firma ma obowiązek wystawienia faktury do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży. Jest jednak kilka wyjątków, o których trzeba pamiętać. Pierwszy z nich dotyczy branży budowlanej oraz budowlano-montażowej. pieniądze w , ,

15.01.2019 Firma, News, Urząd Skarbowy