Związki zawodowe w Polsce: jak działają, największe związki, czy warto się zapisać?

…Sztuki, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego i Związek Zawodowy Inżynierów i Techników….

10.09.2018 Firma, News, Praca