Poprawność polityczna, czy do końca poprawna? Czy niebezpieczna?

…wierzyć, że samo wymuszenie innego nazewnictwa wyeliminuje niektóre problemy i zażegna społeczne animozje. Jednym z podstawowych problemów związanych z koncepcją politycznej poprawności jest…

08.08.2018 News, Pokazali w TV, Polityka