Złoża gazu oddajemy za bezcen

…w takich warunkach. Czy to samo czeka i inne cenne polskie zasoby? Co będzie z ogromnymi złożami rud polimetalicznych na Suwalszczyźnie? Co z…

26.07.2018 Gospodarka, Pokazali w TV, Złoto