Jak zostać egzaminatorem WORD?

…wojewodę. Jak wygląda kurs kwalifikacyjny na egzaminatora WORD? Co ciekawe, kurs ten rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki…

03.07.2018 Motoryzacja, News, Praca